Ustawa o dostępności dla niepełnosprawnych. Jakie obowiązki niesie?

Firma Prawo Społeczeństwo Dołącz do dyskusji
Ustawa o dostępności dla niepełnosprawnych. Jakie obowiązki niesie?

partner-logo

Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego, w Polsce mają zostać wdrożone przepisy, które zobowiązują firmy do dostosowywania swojej działalności do wymagań osób niepełnosprawnych. Ustawa o dostępności określa tzw. wymagania dostępności i będą one dotyczyć między innymi bankomatów, biletomatów czy terminali. Dzięki przepisom osoby niepełnosprawne będą mogły mieć dużo lepszy dostęp do usług oferowanych przez firmy. Przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym kwartale.

Ustawa o dostępności podkreśla znaczenie eliminacji barier, które utrudniają osobom ze szczególnymi potrzebami, takim jak niepełnosprawni, seniorzy czy kobiety w ciąży, równy udział w życiu społecznym. Barierami tymi mogą być ograniczenia architektoniczne, cyfrowe, czy informacyjno-komunikacyjne. Dostępność, zgodnie z ustawą, odnosi się do minimalnych wymagań, które powinny być spełnione poprzez uniwersalne projektowanie lub racjonalne usprawnienia, aby zapewnić wszystkim równy dostęp do różnych obszarów życia.

Ustawa o dostępności to kompleksowy zbiór przepisów skierowanych dla osób z niepełnosprawnościami

Wymagania tego typu ustawy są podzielone na trzy rodzaje: dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Dostępności architektoniczna będzie dotyczyła przede wszystkim osób, które poruszają się o kulach lub na wózkach inwalidzkich.

Kolejne dwa rodzaje wymagań to przede wszystkim dostosowywanie rozwiązań cyfrowych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Trzeci rodzaj wymagania będzie dotyczył m.in. zapewnienia dostępności nagrań w polskim języku migowym dla osób głuchych lub ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Firmy będą musiały dostosować swoje działanie do wymogów osób z niepełnosprawnościami szczególnie w zakresie znoszenia barier, z jakimi stykają się one na co dzień

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą handel elektroniczny, lub trudnią się rozprowadzaniem i produkcją książek elektronicznych, będą objęci nowymi przepisami, które mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Zmiany, które są podyktowane wdrażaniem przepisów unijnych, mogą objąć także firmy, które są odpowiedzialne za rozpowszechnianie usług audiowizualnych. Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami będą także dotyczyć rozpowszechniania tego typu treści za pośrednictwem mobilnych aplikacji.

Osoby odpowiedzialne za projekt tego typu zmian zapewniają, że nie będą one rewolucyjne, a ich wdrażanie nie przyniesie żadnych złych konsekwencji dla firm. Chodzi przede wszystkim o uciążliwości, jakie mogą się pojawić podczas procesu wdrażania ustawy o dostępności w przedsiębiorstwach. W wielu wypadkach firmy mogą powoływać się na zapisy ustawy, które dotyczą zwolnienia ich z implementacji tego typu zmian. Jednak proces zwolnienia będzie musiał być poprzedzony weryfikacją, która ma udowodnić, że firma naprawdę nie jest w stanie wdrożyć tego typu przepisów w życie.

Zmiany nie obejmą mikro przedsiębiorców, a na wdrożenie przepisów poczekamy jeszcze półtora roku

Mikro przedsiębiorcy, którzy obawiają się tego typu zmian mogą na razie spać spokojnie – nie będą oni objęci jak na razie obowiązkiem wdrażania przepisów o dostępności. Zmiany w prawie mogą wejść w życie dopiero w czerwcu 2025 roku. Terminy te mogą ulec zmianie także ze względu na różne okresy przejściowe, które będą dotyczyć wielu firm.