Rodzice muszą złożyć nowy wniosek, jeśli nie chcą stracić pieniędzy na dziecko. I to najlepiej jak najszybciej

Finanse Rodzina Dołącz do dyskusji
Rodzice muszą złożyć nowy wniosek, jeśli nie chcą stracić pieniędzy na dziecko. I to najlepiej jak najszybciej

Część rodziców mogło zapomnieć, że powoli dobiega końca okres rozliczeniowy w programie 800 plus – a to oznacza konieczność złożenia nowego wniosku. W innym wypadku zagrożona może być ciągłość wypłaty świadczenia.

Nowy wniosek o 800 plus. Rodzice muszą pamiętać o jego złożeniu

Od 1 stycznia świadczenie wychowawcze wynosi nie 500, a 800 zł. Co istotne, rodzice nie musieli składać żadnych wniosków o podwyższenie świadczenia – zmiana następowała automatycznie. W przypadku świadczenia wychowawczego należy jednak pamiętać o składaniu wniosku na każdy nowy okres rozliczeniowy – i to najlepiej w odpowiednim terminie, inaczej ciągłość wypłaty świadczenia może zostać przerwana.

Obecny okres rozliczeniowy trwa do 31 maja; nowy rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 31 maja 2025 r. Wnioski na nowy okres rozliczeniowy można składać już od 1 lutego; do tej pory złożono już blisko 3 miliony wniosków. Reszta rodziców i opiekunów powinna się pospieszyć. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (obsługujący wnioski i zajmujący się wypłatą świadczenia) przypomina, że aby uniknąć przerwy w otrzymywaniu świadczenia, wniosek należy złożyć najpóźniej do końca kwietnia; tym samym pozostało zaledwie kilka dni na dopełnienie formalności.

Co jednak, jeśli rodzic lub opiekun złoży wniosek o świadczenie na nowy okres rozliczeniowy później? W sytuacji, gdy zrobi to w maju, świadczenie trafi na wskazane przez niego konto najpóźniej do 31 lipca, z wyrównaniem za czerwiec. Jeśli natomiast wniosek zostanie złożony w czerwcu, to ZUS wypłaci świadczenie wychowawcze najpóźniej do 31 sierpnia, z wyrównaniem za czerwiec i lipiec. Co ważne, jeśli rodzic lub opiekun złożą wniosek o świadczenie po 30 czerwca, nie otrzymają już wyrównania od czerwca – świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. W innej sytuacji są jedynie rodzice nowo narodzonych dzieci, którzy na złożenie wniosku mają trzy miesiące od dnia urodzenia dziecka. To samo dotyczy sytuacji, w których dziecko zostaje objęte opieką, zostaje przysposobione lub umieszczone w domu pomocy społecznej lub pieczy zastępczej.

Wniosek o 800 plus można – tradycyjnie już – złożyć wyłącznie internetowo

Już od dłuższego czasu wniosek o 800 plus można złożyć wyłącznie internetowo. Wnioskujący ma do wyboru cztery opcje:

  • złożenie wniosku przez PUE ZUS,
  • złożenie wniosku za pośrednictwem rządowego portalu Emp@tia,
  • dokonanie formalności w aplikacji mobilnej mZUS,
  • wypełnienie formularza i przesłanie wniosku poprzez bankowość elektroniczną.

Osoby, które mają problem np. ze złożeniem wniosku przez PUE ZUS, mogą udać się do placówki ZUS i poprosić pracowników oddziału i wsparcie i udzielenie instrukcji.