Rodzic może odrzucić spadek w imieniu dziecka bez zgody sądu tylko w ściśle określonym przypadku. Pułapka nowelizacji przepisów

Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Rodzic może odrzucić spadek w imieniu dziecka bez zgody sądu tylko w ściśle określonym przypadku. Pułapka nowelizacji przepisów

Zgodnie ze zmianą przepisów zgoda sądu rodzinnego na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego nie jest już potrzebna, ale uwaga – nie zawsze. Nowe przepisy zwalniają rodziców z tego obowiązku tylko w ściśle określonym przypadku, w pozostałych zgoda nadal jest wymagana.

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka

Nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadziła nowe zasady w kwestii dziedziczenia spadku przez dzieci. Chodzi o sytuację, gdy rodzice odrzucili zadłużony spadek, ale w związku z tym – przeszedł on na małoletnie dziecko. Dzięki nowelizacji rodzice mogą w takim przypadku odrzucić łatwo spadek również w imieniu swoich dzieci. Takie rozwiązanie nie obejmuje jednak wszystkich przypadków dziedziczenia spadku przez małoletnich, a co za tym idzie, nie likwiduje całkowicie wymogu uzyskania zgody sądu rodzinnego.

Przed zmianą przepisów, w każdym przypadku powołania do spadku małoletniego, odrzucenie spadku wymagało zgody sądu. Aby takie odrzucenie było skuteczne, rodzic – w terminie sześciu miesięcy – musiał uzyskać zgodę sądu rodzinnego. Po zmianie przepisów zezwolenie nie jest już wymagane. Ma to jednak miejsce tylko jeżeli drugi rodzic wyraził zgodę na odrzucenie spadku albo jeżeli oświadczenie składa każde z rodziców.

Kiedy nadal potrzebna jest zgoda sądu?

Zgoda sądu nadal jest potrzebna, jeżeli dziecko jest samodzielnie powołane do spadku. Ma to miejsce kiedy dziecko zostało powołane w pierwszej kolejności lub zostało powołane do spadku wspólnie z drugim rodzicem. Taka sytuacja ma miejsce np. gdy umrze jeden z rodziców i dziecko dziedziczy właśnie po nim. Aby skutecznie odrzucić spadek czy to przed notariuszem, czy w trakcie postępowania spadkowego, potrzebna jest zgoda sądu rodzinnego. Jest to uzasadnione konfliktem interesów, powstającym w wyniku takiego dziedziczenia. Dziecko dziedziczy w końcu obok rodzica, który również jest powołany do dziedziczenia.

Taki wymóg przepisów pociąga za sobą niestety również inne konsekwencje. Przede wszystkim trzeba pamiętać o terminie uzyskania zezwolenia przez sąd. Dopiero złożenie wniosku o zezwolenie na odrzucenie spadku przez małoletniego do sądu zawiesza bieg półrocznego terminu na odrzucenie spadku. Jest to o tyle ważne, że upływ tego terminu przekreśla możliwość odrzucenia spadku.