Ogarnijcie się na tym Śląsku i zacznijcie ładnie płacić swoje rachunki

Finanse Społeczeństwo Dołącz do dyskusji
Ogarnijcie się na tym Śląsku i zacznijcie ładnie płacić swoje rachunki

Mieszkańcy Dolnego Śląska, obudźcie się! Najnowsze badania Rankingu Rzetelności Konsumentów Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA i Rzetelnej Firmy ujawniają, że Dolny Śląsk plasuje się na ostatnim miejscu w kraju pod względem płacenia rachunków.

Tymczasem nasi sąsiedzi z Małopolski i Podkarpacia radzą sobie znacznie lepiej. Czy nie nadszedł czas, by Ślązacy wzięli przykład z tych bardziej rzetelnych regionów?

Analizując łączne zadłużenie, wzięto pod uwagę nie tylko wielkość długu, ale także zaludnienie regionów. Wyniki są jasne: Dolny Śląsk zebrał ledwie 8 punktów, z 1,8 mln zł nieopłaconych rachunków na tysiąc mieszkańców. Dłużnicy stanowią tam aż 9% ogółu populacji. Czas na zaciskanie pasa i wyciąganie odpowiednich wniosków oraz postanowień noworocznych? Zdecydowanie!

W kontraście do Dolnego Śląska, województwo małopolskie wyróżnia się jako lider płatniczej rzetelności, zdobywając ponad 40 punktów. Małopolanie wykazują się mniejszym zadłużeniem oraz niższym procentem dłużników wśród mieszkańców. Podobnie Podkarpacie, z najniższym odsetkiem zadłużonych i relatywnie niskim długiem na mieszkańca. A tak często robi się z mieszkańców Podkarpacia osoby nieodpowiedzialne finansowo i ulegające podobno politycznym szantażom…

Przesiedleńcy chętniej się zadłużają

Katarzyna Starostka z Rzetelnej Firmy podkreśla, że największe skupiska ludności często zajmują ostatnie miejsca w tego typu rankingach. Jednakże, jeśli weźmiemy pod uwagę wielkość zaludnienia, Małopolanie okazują się wzorem do naśladowania – pomijając Dolny Śląsk. Adam Łącki, prezes KRD BIG, dodaje interesującą obserwację: regiony o długiej historii osadnictwa, gdzie ludność żyje od stuleci, wykazują się większą rzetelnością w płaceniu rachunków. To pokazuje, jak ważne są lokalne więzi i reputacja w społeczności.

Skład najbardziej rzetelnej piątki województw w rankingu od marcowej edycji się nie zmienił, jednak doszło do wymiany miejsc między liderami. Województwo podkarpackie oddało I miejsce małopolskiemu, świętokrzyskie utrzymało swoją pozycje na 3 miejscu. Podlasie spadło o jedno miejsce, a awans na 4 miejsce zaliczyła Wielkopolska. Porównując obecne zestawienie do poprzedniego, największą różnicę widać w średnim zadłużeniu statystycznego dłużnika wpisanego do KRD – w podlaskim wzrosło o 1909 zł, w podkarpackim o 1747 zł, w świętokrzyskim o 1447 zł, w Małopolsce o 1163 zł i Wielkopolsce zaledwie o 565 zł.

To badanie powinno być sygnałem dla mieszkańców Dolnego Śląska. Pora zastanowić się, jak poprawić nasze finansowe nawyki i zacząć traktować płacenie rachunków poważniej. Wprawdzie prezes KRD BIG mówi, że to nie do końca wasza wina, to wszystko demografia, migracje i sprawy sprzed kilkudziesięciu lat… Ale czy tylko to?

Zmiana może zacząć się od małych kroków, takich jak terminowe płacenie rachunków i zarządzanie finansami osobistymi. To nie tylko kwestia pieniędzy, ale także odpowiedzialności społecznej i budowania pozytywnej reputacji w naszych społecznościach. W końcu, jak pokazuje ranking, być może czas najwyższy, by Ślązacy zaczęli tworzyć nową, pozytywną tradycję finansowej rzetelności. Czy będziemy świadkami tej zmiany? Czas pokaże!