Okulary dla pracownika to nie to samo, co okulary dla przedsiębiorcy. Skarbówka trwa przy absurdalnej interpretacji

Firma Podatki Dołącz do dyskusji
Okulary dla pracownika to nie to samo, co okulary dla przedsiębiorcy. Skarbówka trwa przy absurdalnej interpretacji

Zakup okularów nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów w jednoosobowej działalności gospodarczej. Skarbówka kontynuuje swój absurd i po raz kolejny wydaje niekorzystną dla przedsiębiorców interpretację. Czym różnią się okulary dla pracownika od okularów dla właściciela firmy? Nadal nie wiadomo.

Okulary a koszty uzyskania przychodu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał kolejną interpretację w sprawie rozliczenia w kosztach uzyskania przychodu wydatku na zakup okularów. Tym razem prośbę o interpretację złożył doradca podatkowy, który przedmiotowych okularów używa w pracy zawodowej. Okulary ze względu na wadę wzroku były mu potrzebne głównie w pracy, w szczególności w pracy wykonywanej przy komputerze. W życiu prywatnym były używane sporadycznie. Ochrona wzroku zdaniem przedsiębiorcy przyczyniała się do sprawniejszej pracy, w tym wyszukiwaniu przepisów, zapoznawaniu się z dokumentami, czy sporządzaniu pism. Wpływała również pozytywnie na ochronę wzroku w czasie wielogodzinnej pracy przed komputerem.

Takiego stanowiska nie podzielił niestety po raz kolejny dyrektor KIS. Stwierdził on, że wydatek na zakup okularów korekcyjnych ma na celu przede wszystkim ochronę zdrowia. Co z kolei stanowi wydatek o charakterze osobistym.

W sytuacji zaistnienia wady wzroku, czy też jej pogłębiania się, osoba fizyczna jest zmuszona do zakupu okularów korekcyjnych, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi. Tak więc, bezpośrednim celem, jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków, jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dyrektora KIS nie przekonał również argument odnoszący się do sprawniejszego wykonywania obowiązków, a także fakt, że podatnik zakupione okulary będzie wykorzystywał wyłącznie do wykonywania obowiązków zawodowych. Zakup, zdaniem dyrektora, nie ma też „wpływu na wysokość przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ani też w związku z prowadzoną działalnością jako źródłem przychodów”.

Okulary w kosztach firmy

Wydana interpretacja nie jest zaskoczeniem. Temat okularów w kosztach firmy powraca wielokrotnie w różnych branżach. W dalszym ciągu nie wiadomo, jaka jest różnica dla skarbówki pomiędzy okularami dla pracownika, a okularami dla przedsiębiorcy. Wiadomo natomiast, że zakup okularów dla pierwszego z nich może stanowić koszt uzyskania przychodu. Warunkiem jest wymuszenie ich zakupu przepisami BHP. Określa to rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Jeśli pracownik spędza połowę dobowego wymiaru godzinowego przed monitorem, pracodawca powinien zapewnić mu okulary. Oczywiście jeżeli istnieją ku temu przesłanki zdrowotne.