Czy mogę wliczyć okulary w koszty uzyskania przychodu?

Firma Praca Zakupy Zakupy firmowe Dołącz do dyskusji (69)
Czy mogę wliczyć okulary w koszty uzyskania przychodu?

Kwestia tego, czy można wliczyć okulary w koszty uzyskania przychodu, nie jest taka oczywista. A przecież zgodnie z przepisami BHP pracownik z wadą wzroku, spędzający połowę czasu pracy przed monitorem musi mieć zapewnione okulary. 

Wliczanie nietypowych zakupów w koszty firmowe nie należy do rzadkości. To jeden z wielu sposobów na znalezienie oszczędności w firmie. Można więc w szczególnych sytuacjach (i z dobrym uzasadnieniem) w koszty firmowe wpisać zakup psa czy kota, a także kosmetyków. Wszystko jednak zależy od okoliczności – i tak samo jest z okularami.

Koszty uzyskania przychodu 

Jak mówi paragraf pierwszy artykułu 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Chodzi więc zarówno o bieżące generowanie zysków, jak i zabezpieczenie działalności gospodarczej. Ustawa określa, co może być kosztem uzyskania przychodu, ale lista pozostaje otwarta. Zastrzega też, czego rozliczyć nie można. Od przychodu odlicza się koszty jego uzyskania, by uzyskać dochód. Ten wreszcie stanowi podstawę opodatkowania. W sprawie tego, co można wliczyć w koszty firmowe, a czego nie, wydano mnóstwo interpretacji indywidualnych. Nie inaczej jest z okularami. Tu sytuacja różni się w zależności od tego, czy są to okulary dla przedsiębiorcy czy dla pracownika.

Okulary dla przedsiębiorcy a koszty uzyskania przychodu

W przypadku zakupu okularów przez przedsiębiorcę dla siebie wydatek jest właściwie nieakceptowalny przez Izby Skarbowe. Zakupy związane z ochroną zdrowia często są uznawane za wydatki o charakterze osobistym. Przedsiębiorca bowiem korzysta z okularów nie tylko podczas pracy, ale i poza nią. Poza tym nie ma związku między zakupem okularów a uzyskaniem przychodu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Odnosząc się do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego stwierdzić należy, że wydatek na zakup okularów korekcyjnych ma na celu ochronę jego zdrowia. Wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą należą do wydatków o charakterze osobistym. W sytuacji zaistnienia wady wzroku, czy też jej pogłębiania się, osoba fizyczna jest zmuszona do poczynienia zakupu okularów z odpowiednimi szkłami niezależnie od tego czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi. Tak więc, bezpośrednim celem jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Okulary dla pracownika

W przypadku zakupu okularów dla pracownika sytuacja wygląda zgoła inaczej. Można wliczyć okulary w koszty uzyskania przychodu jeśli wynika to z przepisów BHP. Określa to rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Jeśli pracownik spędza połowę dobowego wymiaru godzinowego przed monitorem, pracodawca powinien zapewnić mu okulary. Ponadto muszą istnieć ku temu przesłanki zdrowotne, czyli pracownik powinien skonsultować się z okulistą. Można kupić również soczewki kontaktowe, ale tylko jeśli okulary nie wystarczą do skorygowania wady. Zakupu może dokonać zarówno pracodawca, jak i pracownik – wówczas to pracodawca zwraca mu koszty.

Wynika z tego, że okulary mogą być wliczone w koszty uzyskania przychodu jedynie wtedy, gdy ich zakup wymuszony jest przepisami BHP. I choć pozostaje to wydatkiem związanym z ochroną zdrowia, nie ma on charakteru prywatnego.