Komu przysługuje opieka wytchnieniowa i jak ją uzyskać?

Rodzina Zdrowie Dołącz do dyskusji (969)
Komu przysługuje opieka wytchnieniowa i jak ją uzyskać?

Opieka wytchnieniowa, jak sama nazwa wskazuje, pozwala na chwilę wytchnienia opiekunom osób niesamodzielnych. Sprawdź, jak ją uzyskać.

Czym jest opieka wytchnieniowa?

Opieka wytchnieniowa to program przewidziany ustawą o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ma ona charakter czasowy. Sprawuje ją profesjonalny podmiot w zastępstwie opiekuna faktycznego (czyli w praktyce zwykle członka rodziny). Opieka wytchnieniowa odciąża opiekuna faktycznego od sprawowania opieki, gdy ten zachoruje, będzie musiał wyjechać czy zwyczajnie zechce raz na jakiś czas odpocząć, wyjść do kina czy wyjechać na wakacje, a nie ma co zrobić z dzieckiem czy innym niesamodzielnym członkiem rodziny. Ma to zaradzić pladze podrzucania niesamodzielnych członków rodziny szpitalom, z czym borykają się one w okresie wakacyjnym.

Opieka wytchnieniowa zadaniem samorządu

Opieka wytchnieniowa finansowana jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego dysponentem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ale pieniądze trafiają do gmin i powiatów, które organizują opiekę. Gminy i powiaty zainteresowane uzyskaniem środków z funduszu mają czas do końca kwietnia na złożenie wniosków do właściwego wojewody. Ten następnie wydaje rekomendacje i przekazuje wnioski ministrowi, który do końca maja weryfikuje i zatwierdza wnioski. Dopiero wtedy następuje wypłata pieniędzy z funduszu na konta gmin i powiatów. To pokazuje, że prawdziwy wpływ na nasze życie ma samorząd terytorialny.

Jak uzyskać opiekę wytchnieniową?

Opieka wytchnieniowa wspiera opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Program ten adresowany jest także do rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, wymagających opieki w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub wymagających stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do organu jednostki samorządu terytorialnego, jeśli ta uczestniczy w programie. Każdemu opiekunowi przysługuje 14 dni rocznie w formie pobytu całodobowego oraz 240 godzin w formie pobytu dziennego i poradnictwa. Co więcej, osoby, których dochód nie przekracza 350 % obowiązującego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (obecnie 528 zł na członka rodziny), po przekroczeniu limitu dni i godzin zapłacą połowę kosztów za kolejne 14 dni i 240 godzin.