Oprocentowanie lokat może wkrótce spaść nawet do poziomu 2-3 proc. Jest jednak dobra wiadomość dla kredytobiorców

Finanse Dołącz do dyskusji
Oprocentowanie lokat może wkrótce spaść nawet do poziomu 2-3 proc. Jest jednak dobra wiadomość dla kredytobiorców

Obecnie poziom oprocentowania lokat utrzymuje się na poziomie 5-7 proc. – i jest wyraźnie niższy niż jeszcze kilka miesięcy temu. Niewykluczone jednak, że oprocentowanie lokat w 2024, a następnie – w 2025 r. spadnie jeszcze mocniej – nawet do poziomu 2-3 proc. Są jednak i potencjalnie dobre informacje – zwłaszcza dla osób, które planują w przyszłym roku zaciągnąć kredyt hipoteczny.

Oprocentowanie lokat w 2025 r. na poziomie 2-3 proc. Prognoza oparta o kontrakty FRA

Obecnie analitycy nie przewidują w najbliższym czasie obniżek stóp procentowych. Większość ekonomistów uważa zresztą, że obniżka – jeśli w ogóle nastąpi w 2024 r. – to będzie mieć miejsce dopiero pod koniec roku.

Okazuje się jednak, że prognoza oparta o kontrakty FRA (czyli kontrakty krótkoterminowe) wskazują na znacznie szybsze obniżki stóp. Z opracowania danych HREIT wynika, że kontrakty FRA przewidują spadki stawki WIBOR 3M (której wysokość jest w dużym stopniu uzależniona od wysokości stóp procentowych). Z prognozy wynika, że już w marcu WIBOR 3M powinien spaść do poziomu 5,63 proc., w maju – do poziomu 5,29 proc., a w lipcu – spaść poniżej poziomu 5 proc. (4,97 proc.). Z kolei w marcu 2025 r. stawka WIBOR 3M miałaby spaść do poziomu 4,07 proc.

Jeśli prognoza okazałaby się trafna, to byłaby to dobra wiadomość zarówno dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli zobowiązanie ze zmiennym oprocentowaniem, jak i dla osób, które dopiero planują zaciągnąć kredyt hipoteczny (oprocentowanie kredytów mogłoby kształtować się na poziomie ok. 5-6 proc.). Byłaby to jednocześnie gorsza wiadomość dla osób, które szukałyby atrakcyjnej lokaty.

Jak podaje HREIT, średnie oprocentowanie wszystkich faktycznie zakładanych lokat może spaść do poziomu niewiele ponad 4 proc. (jeszcze w październiku 2023 r. było to 5 proc.). W czerwcu 2024 r. – do poziomu ok. 3,5-3,6 proc., natomiast w marcu 2025 r. – nawet do poziomu niewiele ponad 2 proc. Wszystko ponownie wskazuje zatem na to, że czasy świetnie oprocentowanych lokat są już za nami, a oferty, które są dostępne teraz, mogą już być za kilka miesięcy nieosiągalne.

Optymistyczne prognozy dla kredytobiorców. Ale warto zachować rozsądek

Z opracowania wynika również, że jeśli prognozy oparte na kontraktach FRA okażą się celne, to spadek stóp procentowych i stawki WIBOR przełoży się na niższe raty kredytów. Na przykład dla zobowiązania w wysokości 300 tys. zł zaciągniętego na 25 lat, rata kredytu (z marżą 2 proc. i aktualną ratą w wysokości 2300 zł) mogłaby spaść do poziomu 1900 zł we wrześniu 2025 r. Jest to zatem znacząca obniżka – choć jednak mocno odroczona w czasie.

Należy jednak pamiętać, że prognozy oparte o kontrakty FRA nie muszą się sprawdzić – a analitycy mają nieco inne zdanie na temat obniżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach.