Orange poskarżyło się na Play z powodu reklamy z Agnieszką Chylińską

Biznes Technologie Dołącz do dyskusji
Orange poskarżyło się na Play z powodu reklamy z Agnieszką Chylińską

Orange Polska S.A. złożyło skargę przeciwko P4 sp. z o.o., operatorowi sieci Play, do Komisji Etyki Reklamy, zarzucając wprowadzenie konsumentów w błąd za pomocą kampanii reklamowej promującej usługi przedpłacone. Reklama, w której występuje piosenkarka Agnieszka Chylińska, promuje hasło „Najwięcej klientów wybiera Play na kartę” oraz ofertę „600 GB na start”.

Główna oś sporu dotyczyła rzetelności hasła „Najwięcej klientów wybiera Play na kartę”. Orange argumentowało, że dane, na których opiera się to twierdzenie, są niewiarygodne i dostępne jedynie w płatnym raporcie firmy Centrum Monitorowania Rynku. W opinii Orange, przeciętny konsument nie ma możliwości zweryfikowania tych informacji, co może wprowadzać go w błąd. Ponadto, raport opiera się na szacunkach sprzedaży starterów z około 9000 punktów sprzedaży, co stanowi tylko 10-12% rynku, co zdaniem Orange nie jest reprezentatywne dla całego rynku.

Argumenty Orange przedstawione Komisji Etyki Reklamy

Orange podniosło, że hasło reklamowe Play jest nieuczciwe i narusza przepisy Kodeksu Etyki Reklamy, w szczególności artykuły 8, 10 i 20. Według Orange, hasło „Najwięcej klientów wybiera Play na kartę” jest mylące, ponieważ raport CMR nie jest publicznie dostępny i opiera się na danych, które nie odzwierciedlają rzeczywistej liczby zarejestrowanych kart SIM. Orange zwróciło także uwagę na brak pełnej informacji o warunkach oferty „600 GB na start”, co mogło wprowadzać konsumentów w błąd co do rzeczywistych kosztów i warunków korzystania z promocji.

W odpowiedzi, Play podkreśliło, że raport CMR jest niezależnym badaniem, a twierdzenie o liderze rynku usług pre-paid jest poparte dodatkowymi danymi, w tym raportem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Play argumentowało, że raport CMR jest dostępny na żądanie i nie jest obowiązkiem operatora udostępnianie go publicznie. Co więcej, Play zwróciło uwagę, że Orange sam stosuje podobne praktyki reklamowe, opierając swoje hasła na niedostępnych publicznie badaniach.

Komisja Etyki Reklamy stanęła po stronie argumentów Play

Po rozpatrzeniu skargi, Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy postanowił ją oddalić. KER uznała, że skarżony przekaz nie narusza zasad etyki reklamowej. W ocenie Zespołu, reklama była skierowana do przeciętnego konsumenta, który jest dostatecznie dobrze poinformowany, uważny i ostrożny. Hasło „Najwięcej klientów wybiera Play na kartę” było odpowiednio opatrzone informacją o źródle danych (raport CMR), co spełnia wymogi art. 10 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający stwierdził również, że metodologia stosowana w raporcie CMR, mimo że opiera się na danych sprzedażowych z 10-12% rynku, jest wystarczająco reprezentatywna. Ponadto, Play dostarczyło odpowiednie dane potwierdzające swoje hasła reklamowe, co zgodnie z art. 20 Kodeksu Etyki Reklamy jest wystarczające. KER uznała również, że komunikacja dotycząca oferty „600 GB na start” była transparentna i zawierała wszystkie niezbędne informacje.

Decyzja Komisji Etyki Reklamy kończy spór na korzyść Play, uznając, że reklama nie narusza zasad etyki i jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Skarga pomarańczowego operatora nie była więc uzasadniona i nie naruszała zasad uczciwej konkurencji.