Notariusz otwiera i ogłasza testament. Ale o terminie wcale nie trzeba zawiadamiać zainteresowanych

Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Notariusz otwiera i ogłasza testament. Ale o terminie wcale nie trzeba zawiadamiać zainteresowanych

Otwarcie i ogłoszenie testamentu u notariusza to często moment pełen emocji i napięcia. Mimo że teoretycznie jest to czysta formalność, to jednak niektóre aspekty tego procesu mogą zaskoczyć uczestników postawionych w takiej sytuacji pierwszy raz w życiu.

Decyzja o sporządzeniu testamentu to nie tylko kwestia zarządzania majątkiem. To przede wszystkim sposób na zapewnienie spokoju sobie i swoim bliskim. Testament pozwala uniknąć potencjalnych konfliktów rodzinnych i zagwarantować, że nasz majątek trafi do osób, którym – naszym zdaniem – się należy. Akt ostatniej woli jest więc formą ochrony przed sytuacjami, w których spadek mógłby trafić w niewłaściwe ręce.

Testament notarialny jest najbezpieczniejszy dla spadkodawcy

Testament można spisać samodzielnie nawet w domu. Jednak z obawy przed ewentualnymi nieprawidłowości mogącymi zaważyć na jakości dokumentu nie każdy decyduje się na to rozwiązanie. I zamiast spisać testament w zaciszu własnego mieszkania, idzie w tym celu do notariusza.

Sporządzenie testamentu u notariusza jest uznawane za najbezpieczniejszą formę aktu ostatniej woli. Testament notarialny minimalizuje ryzyko późniejszych sporów czy wątpliwości co do autentyczności dokumentu. Notariusz, jako osoba zaufania publicznego, zagwarantuje, że wszystkie wymogi formalne zostaną spełnione.

Ponadto na życzenie testatora akt ostatniej woli zostanie zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów, co dodatkowo zabezpieczy dokument przed jego utratą czy nieujawnieniem po śmierci spadkodawcy. Dlatego, mimo że prawo nie wymaga, aby każdy testament sporządzić u notariusza, to jest to zdecydowanie zalecana opcja.

Na czym polega otwarcie i ogłoszenie testamentu u notariusza?

Otwarcie i ogłoszenie testamentu u notariusza jest zasadniczym elementem realizacji woli zmarłego. Notariusz, po otrzymaniu dowodu zgonu spadkodawcy, dokonuje formalnego otwarcia i ogłoszenia testamentu. Zgodnie z art. 649 § 2. Kodeksu postępowania cywilnego „o terminie otwarcia i ogłoszenia nie zawiadamia się osób zainteresowanych, jednakże mogą one być obecne przy tej czynności”. Z reguły przy ogłoszeniu testamentu jest obecna tylko jedna osoba. Co ważne, nie musi być ona spadkobiercą.

Zgodnie z art. 651 Kodeksu postępowania cywilnego w protokole otwarcia i ogłoszenia testamentu należy opisać jego stan zewnętrzny, wymienić jego datę, datę złożenia oraz osobę, która złożyła testament. O otwarciu i ogłoszeniu testamentu notariusz zawiadamia w miarę możliwości osoby, których dotyczą rozrządzenia testamentowe, oraz wykonawcę testamentu, tymczasowego przedstawiciela i kuratora spadku.

Jeśli nie sporządzisz testamentu, twój majątek może trafić do kogoś, kogo nie chciałbyś obdarować

Dziedziczenie w przypadku braku testamentu różni się od dziedziczenia testamentowego. W takim przypadku należy ustalić krąg spadkobierców na podstawie ustawy, co może odbiegać od oczekiwań zmarłego. Dlatego, aby uniknąć niepewności i dodatkowych komplikacji dla rodziny, warto spisać testament i rozporządzić swoim majątkiem zgodnie z własną wolą.

Podsumowując, zarówno proces otwarcia testamentu u notariusza, jak i decyzja o sporządzeniu testamentu, są niezwykle ważne z perspektywy prawa spadkowego. Zabezpieczają nasz majątek i spokój naszych bliskich.