Zanim spiszesz testament, sprawdź jakich błędów warto unikać. Inaczej możliwe są poważne problemy

Prawo Dołącz do dyskusji
Zanim spiszesz testament, sprawdź jakich błędów warto unikać. Inaczej możliwe są poważne problemy

Testament jest aktem ostatniej woli pozwalającym rozrządzić majątkiem po śmierci. Można sporządzić go w kilka minut i nawet nie trzeba, choć warto, odwiedzić w tym celu notariusza. Aby testament był ważny, należy pamiętać o kilku zasadniczych elementach. Sprawdź, jakich błędów unikać.

Błędy przy sporządzaniu testamentu – czego należy unikać?

Kluczowym elementem testamentu jest intencja dokonania rozrządzenia na wypadek śmierci. Oznacza to, że testator musi być świadomy swojej decyzji i zdawać sobie sprawę z tego, że jego dyspozycje nabiorą mocy dopiero po jego zgonie.

Testament jest indywidualnym rozrządzeniem majątkowym, dlatego powinien zostać sporządzony wyłącznie przez jednego spadkodawcę. Wspólne tworzenie testamentu, np. z małżonkiem, to błąd skutkujący nieważnością aktu ostatniej woli. Małżonkowie mają natomiast prawo do sporządzenia osobnych dokumentów, w których spadkobiercami ustanowią siebie nawzajem. Testament holograficzny należy spisać odręcznie. Jak wynika z art. 949 § 1 Kodeksu cywilnego „spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą”.

Data jest ważna, ale nieobowiązkowa w przypadku testamentu. Ułatwia jednak procedury prawne po śmierci spadkodawcy. Umożliwia bezproblemowe ustalenie, który z dokumentów jest najnowszy (jeśli ktoś sporządził więcej niż jeden testament). Ponadto na podstawie daty można ustalić, w jakiej kondycji był wtedy spadkodawca (czy był zdolny świadomie spisać akt ostatniej woli). Z art. 949 § 2 Kodeksu cywilnego wynika, że „brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów”.

Podpis aktu ostatniej woli jest niezbędny. Bez niego testament zostanie uznany za nieważny. Podpis powinien być czytelny i zostać umieszczony na końcu dokumentu.

Zgodnie z polskim prawem nie można ustanowić kogoś spadkobiercą „pod warunkiem”, czyli uzależnić przyznania bądź nieprzyznania mu majątku od, przykładowo, wzięcia ślubu. Z art. 962 Kodeksu cywilnego wynika, że „zastrzeżenie warunku lub terminu, uczynione przy powołaniu spadkobiercy testamentowego, uważane jest za nieistniejące”.

Gdzie przechowywać testament?

O spisaniu testamentu warto poinformować rodzinę, a dokument przechowywać w bezpiecznym miejscu, jednak nie w trudno dostępnym. Jeśli nikt z rodziny nie będzie wiedział o jego istnieniu, dziedziczenie zamiast na podstawie testamentu odbędzie się zgodnie z ustawą, ponieważ rodzina uzna, że testament nie powstał. Tym samym istnieje duże ryzyko rozrządzenia majątkiem niezgodnie z wolą testatora.

Najbezpieczniejszą opcją jest sporządzenie testamentu u notariusza. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć błędów unieważniających dokument. Dodatkowym ułatwieniem dla spadkobierców będzie umieszczenie aktu ostatniej woli w Notarialnym Rejestrze Testamentów.