Pakiet Młodego Pacjenta może być rewolucją. Jednak do zmian jeszcze daleko

Zdrowie Dołącz do dyskusji
Pakiet Młodego Pacjenta może być rewolucją. Jednak do zmian jeszcze daleko

Fundacja GrowSPACE na konferencji przed Ministerstwem Zdrowia zaprezentowała nowatorski Pakiet Młodego Pacjenta/-ki. Jak twierdzi, nadszedł czas, aby spojrzeć na opiekę zdrowotną z perspektywy młodzieży, która potrzebuje większej samodzielności w dostępie do usług medycznych.

Zarejestrowana w 2020 roku Fundacja GrowSPACE działa na rzecz zdrowia psychicznego i równości społecznej. Wspiera młode osoby oraz organizacje w obszarach zdrowia psychicznego oraz edukacji. Dominik Kuc z zarządu uważa, że „ochrona zdrowia to kluczowy element systemu, który od lat wymaga działań naprawczych”.

Pakiet Młodego Pacjenta składa się z trzech podstawowych sektorów

Zaproponowany przez fundację pakiet Młodego Pacjenta/ki skupia się na trzech obszarach: zdrowiu psychicznym, prawach reprodukcyjnych oraz opiece pediatrycznej.

Zdrowie psychiczne

Fundacja proponuje, aby młodzież od 15 roku życia mogła samodzielnie korzystać z pomocy psychologicznej, psychiatrycznej i terapeutycznej. Młodzi pacjenci powinni mieć wybór, czy chcą konsultacji w obecności rodzica, czy też wolą porozmawiać z lekarzem w cztery oczy. Podobnie jak dorośli wstydzą się swoich problemów przed najbliższymi, również młodzież może się ich krępować.

Mimo że rodzica z reguły uznaje się za opokę dziecka i wsparcie, to nie zawsze obecność matki lub ojca na wizycie pomaga. Mity, obawa przed stygmatyzacją albo wstyd czasami są na tyle silne, że nastolatek zamiast otworzyć się przed lekarzem, zaczyna zatajać przed nim ważne informacje.

Prawa reprodukcyjne

Zdaniem fundacji problemem jest dostęp młodych kobiet do ginekologa. Obecność rodzica podczas wizyty może być krępująca i utrudnić albo nawet uniemożliwić szczerą rozmowę z lekarzem. Dlatego fundacja dąży do tego, by młode kobiety (od 15 roku życia) miały swobodny dostęp do opieki ginekologicznej bez konieczności zgody rodziców, oraz aby te wizyty były poufne.

Opieka pediatryczna

GrowSPACE postuluje, aby młodzież mogła samodzielnie zgłaszać się do lekarzy pediatrów z prostymi problemami zdrowotnymi, do których można zaliczyć przeziębienie albo ból brzucha. Przy okazji proponuje obniżenie wieku, od którego młodzież może samodzielnie podejmować decyzje dotyczące swojego zdrowia, do 13 lat.

Co coś się zmieni?

Wprowadzenie Pakietu Młodego Pacjenta/ki oznaczałoby przeprowadzenie rewolucji w gabinetach lekarskich. Lekarze musieliby dostosować się do większej samodzielności młodych pacjentów, co być może będzie wymagało dodatkowych szkoleń z zakresu komunikacji z młodzieżą. Dzięki większej otwartości i zaufaniu lekarze mogliby lepiej diagnozować i leczyć młodych pacjentów, ponieważ ci nieskrępowani obecnością rodzica będą z nimi bardziej szczerzy. Ponadto ograniczenie biurokratycznych barier przyspieszyłoby interwencje medyczne.

GrowSPACE planuje porozmawiać w sprawie pakietu z Ministerstwem Zdrowia, Rzecznikiem Praw Pacjenta oraz organizacjami pacjentów w celu wspólnego wypracowania kompromisowych rozwiązań satysfakcjonujących każdą stronę.