Jeden z gorszych scenariuszy dla kredytobiorców staje się coraz bardziej prawdopodobny

Finanse Dołącz do dyskusji
Jeden z gorszych scenariuszy dla kredytobiorców staje się coraz bardziej prawdopodobny

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała wczoraj o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie – i to mimo spadającej inflacji. Coraz więcej wskazuje na to, że spełni się scenariusz prognozowany przez analityków już dość dawno. Pierwsza obniżka stóp procentowych może nastąpić dopiero w 2025 r. (i to nawet pod koniec roku) – a wraz z nią poważniejszy spadek wysokości rat kredytów.

Pierwsza obniżka stóp procentowych w 2025 r. Coraz więcej ekonomistów wierzy w ten scenariusz

W pierwszej połowie 2023 r., kiedy jeszcze nie wiadomo było, kto wygra kolejne wybory parlamentarne, pojawiły się pierwsze prognozy, że obniżka stóp procentowych nastąpi najwcześniej w 2025 r. Większość ekonomistów była jednak zdania, że dojdzie do niej znacznie wcześniej. I faktycznie – RPP obniżyła stopy procentowe jeszcze we wrześniu i październiku 2023 r., tuż przed wyborami. Od tamtego czasu jednak nie zdecydowała się już na ten ruch; obecnie natomiast coraz więcej ekonomistów wierzy, że Rada faktycznie obniży ponownie stopy procentowe dopiero w 2025 r.

Zdaniem analityków Santander Bank Polska stopy procentowe mogą pozostać na niezmienionym poziomie do III kwartału 2025 r. Powodów jest kilka; zdaniem ekonomistów banku inflacja zacznie w kolejnych miesiącach znowu rosnąć. Według nich duży wpływ na poziom inflacji będzie mieć ostateczna decyzja rządu w sprawie cen energii elektrycznej; obecnie wszystko wskazuje na to, że odmrożenie cen nastąpi już w lipcu. Ekonomiści banku twierdzą, że zakładając wzrost cen prądu i gazu o ok. 15 proc., to inflacja może wzrosnąć na koniec roku do 5 proc. Jednocześnie zwracają uwagę na fakt, że dla ścieżka inflacji bazowej, istotniejsza z punktu widzenia RPP, może pozostać w przedziale 4-5 proc. do końca 2025 r. – i z tego względu można przypuszczać, że przez najbliższe kilkanaście miesięcy poziom stóp procentowych nie zmieni się.

Podobnego zdania są analitycy Banku Pekao, którzy prognozują, że wysokość stóp procentowych nie zmieni się nawet do końca 2025 r. Już od początku roku ekonomiści banku uważają, że wysoka dynamika płac i stopniowa absorpcja KPO doprowadzą do powrotu presji inflacyjnej w drugiej połowie 2024 r. i tym samym zniechęcą RPP do podjęcia decyzji o obniżeniu stóp.

Teoretycznie raty kredytu mogą obniżyć się nawet bez obniżki stóp, ale w praktyce może być to ciężkie

Wysokość rat kredytów zależy bezpośrednio od wysokości wskaźnika referencyjnego WIBOR – jego wahania można z kolei zaobserwować nie tylko wtedy, gdy stopy procentowe rosną lub spadają; duże znaczenie mają m.in. kontrakty terminowe i ocena sytuacji przez rynek. Może być zatem tak, że WIBOR nieco spadnie w najbliższych miesiącach (o ile rynek będzie widzieć szansę na obniżkę stóp), jednak kredytobiorcy nie powinni się na to zbytnio nastawiać – a tak długo, jak stopy procentowe zostaną utrzymane na tym samym poziomie, stawki WIBOR i tym samym raty kredytów powinny utrzymać się na zbliżonym poziomie.