Pijanego kierowcę w leasingowanym samochodzie nie czeka jego konfiskata, ale konsekwencje mogą być nawet gorsze

Moto Prawo Dołącz do dyskusji
Pijanego kierowcę w leasingowanym samochodzie nie czeka jego konfiskata, ale konsekwencje mogą być nawet gorsze

Przepisy dotyczące konfiskaty samochodów pijanych kierowców weszły w życie. Przepisy o karach dla pijanych kierowców dotyczą jednak nie tylko tych, którzy poruszają się w swoich pojazdach. Kierowcy na podwójnym gazie, którzy jeżdżą leasingowanymi samochodami, również nie mogą spać spokojnie. W takim wypadku muszą liczyć się z wysokimi karami pieniężnymi.

Pijani kierowcy w leasingowanych samochodach muszą przygotować dużą kwotę na zapłacenie kary

W przypadku pijanych kierowców, którzy popełnili przestępstwo nie w swoim samochodzie, dalsze kroki prawne reguluje art. 44b §  2 Kodeksu karnego.

Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy albo po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował lub ukrył podlegający przepadkowi pojazd, orzeka się przepadek równowartości pojazdu. Za równowartość pojazdu uznaje się wartość pojazdu określoną w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo, a w razie braku polisy –  średnią wartość rynkową pojazdu odpowiadającego, przy uwzględnieniu marki, modelu, roku produkcji, typu nadwozia, rodzaju napędu i silnika, pojemności lub mocy silnika oraz przybliżonego przebiegu, pojazdowi prowadzonemu przez sprawcę, ustaloną na podstawie dostępnych danych, bez powoływania w tym celu biegłego.

Ta sama zasada ma dotyczyć pojazdów, które są leasingowane. Oznacza to, że pijani kierowcy, którzy będą sprawcami przestępstw w leasingowanych samochodach, muszą liczyć się z koniecznością zapłaty równowartości leasingowanego pojazdu.

Kara dla pijanych kierowców w leasingowanych autach nie będzie mogła być zaliczana do kosztów uzyskania przychodu

W przypadku udowodnienia przestępstwa, przedsiębiorca będzie musiał ponieść konsekwencje podatkowe, ponieważ zgodnie z prawem za koszty uzyskania przychodu nie uważa się grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar.

Wysokość kary będzie ustalana na podstawie polisy ubezpieczeniowej na rok, w którym zostało popełnione przestępstwo

Przy wyliczaniu wartości pojazdu w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę dane, widniejące w polisie ubezpieczeniowej. Jeżeli jednak takie wyliczenie wartości pojazdu nie będzie możliwe, może ono odbyć się w inny sposób bez udziału biegłych. W takim razie brane będą pod uwagę najważniejsze cechy pojazdu (np. marka, model, typ nadwozia, rodzaj napędu). Jednak w razie problemów z wyliczeniem wartości pojazdu w ten sposób sąd może powołać biegłego rzeczoznawcę.

Nie wiadomo jak firmy leasingowe podejdą do sprawy pijanych kierowców

Wielu specjalistów zaznacza, że firmy leasingowe mogą decydować się na zerwanie umowy z powodu rażącego naruszenia jej warunków. Do powodów zerwania umowy może być zaliczona jazda pod wpływem alkoholu leasingobiorcy. W przypadku utraty prawa jazdy, duża część leasingobiorców może także decydować się na zrywanie umowy leasingu i płacenie kar umownych, ze względu na niemożność wykonywania działalności gospodarczej.