W poniedziałek mija ostatni dzień, kiedy należy przekazać PIT-11 pracownikom. Jest to jeden z tych obowiązków, od których moglibyśmy powoli odchodzić

Firma Praca Dołącz do dyskusji (2)
W poniedziałek mija ostatni dzień, kiedy należy przekazać PIT-11 pracownikom. Jest to jeden z tych obowiązków, od których moglibyśmy powoli odchodzić

Pracodawcy, w związku z zatrudnianiem pracowników, mają do dopilnowania wiele różnych obowiązków. Z PIT-11 związane są dwa. Najpierw tego typu informację trzeba przekazać do urzędów skarbowych, a potem dostarczyć je także do pracowników. Do pracowników PIT-11 za 2021 rok musi trafić najpóźniej do 28 lutego 2022 roku. W obecnych czasach wydaje się jednak to archaicznym obowiązkiem.

Dawniej informacja PIT-11, jaką pracownicy otrzymywali od pracodawców na początku roku, była jednym z najważniejszych dokumentów. To na nim bowiem są umieszczone wszystkie kwoty, jakie dany pracownik zarobił w poprzednim roku podatkowym i to na jego podstawie dokonać można potem rozliczenia rocznego.

PIT-11 za 2021 rok musi zostać przekazany pracownikom maksymalnie do 28 lutego

Podatnik wysłać tego typu informację musi do 28 lutego kolejnego roku. Oznacza to, że obecnie każdy pracodawca musi to zrobić najpóźniej do najbliższego poniedziałku. Kiedy podatnik ma tylko kilku pracowników i pracuje z nimi wszystkimi na miejscu, to przekazanie im tego typu deklaracji nie jest problemem. Można to zrobić na przerwie, przekazać do rąk własnych, zebrać jedynie podpisy, że taką informację otrzymali i obowiązek jest dopełniony.

Problem jest wtedy, kiedy pracowników jest sporo, a często w trakcie roku się oni zmieniają. Wtedy takie PIT-11 trzeba rozsyłać pocztą, najlepiej za potwierdzeniem odbioru. Generuje to koszty, które wydają się być już zbędne w dzisiejszych czasach. Przecież te deklaracje, które podatnik przekazuje pracownikowi, ten ma już dostępne na portalu podatkowym.

https://twitter.com/MF_GOV_PL/status/1496528152096833546

Większość Polaków rozlicza się obecnie właśnie poprzez portal podatki.gov.pl, gdzie dla każdego przygotowane są już deklaracje dotyczące poprzedniego roku. Są one opracowane właśnie na podstawie PIT-11, które każdy pracodawca musiał wysłać do Ministerstwa Finansów do 31 stycznia danego roku.

Skoro wszystkie dane są już w systemie, to może powoli czas odchodzić od obowiązku przekazywania PIT-11 pracownikom

Przesyłanie tej samej dokładnie informacji jeszcze raz do podatników wydaje się być już czymś, z czego powoli można by rezygnować. Wystarczyłoby lepiej wyeksponować to, że na portalu podatkowym każdy z nas może spojrzeć dokładnie na dokumenty, z których przygotowano daną deklarację. Sprawdza się to, zwłaszcza gdy jakiś przedsiębiorca zapomni do podatnika wysłać tę informację PIT-11, albo z jakiegoś powodu ona nie dotrze do odbiorcy. Wtedy logując się do systemu, możemy podejrzeć taki PIT-11 i sprawdzić, czy wszystko się zgadza.

Oczywiście taka zmiana, czyli rezygnacja z obowiązkowej wysyłki PIT-11 nie musiałaby następować już za chwilę i być kategoryczna. Obecnie bowiem, by zalogować się do portalu podatki.gov.pl, potrzebny jest Profil Zaufany albo kwota przychodu właśnie z takiego jednego otrzymanego od pracodawcy PIT-11. Chociaż wielu z nas Profil Zaufany już ma, bo była np. zmuszona założyć go podczas pandemii, to jednak nie wszyscy go posiadają.

Wystarczyłaby natomiast opcja, by PIT-11 był przekazywany pracownikowi na jego życzenie. Można wtedy zawrzeć nawet ograniczenie, że na przekazanie takiej informacji pracodawca ma np. 5 dni od złożenia wniosku i musi to zrobić w sposób wybrany przez pracownika.

Innym pomysłem byłoby danie możliwości samemu pracownikowi, podczas podpisywania umowy, czy woli otrzymywać PIT-11 czy jest już mu on mniej potrzebny. Nadal bowiem część pracowników albo rozlicza się w wersji papierowej albo po prostu lepiej czuje się, mając taką papierową wersję w domu.

Wydaje się jednak, że obecnie głównym beneficjentem obowiązku wysyłania PIT-11 jest nadal Poczta Polska, która wciąż ma wielu klientów, którzy tę informację muszą wysłać pocztą. Powoli jednak będziemy mogli odchodzić od tego obowiązku, skoro portal podatki.gov.pl, co należy jasno po kilku latach jego aktywności określić, spełnia swoje zadanie. Aktualnie jednak taki przymus nadal występuję, jeżeli więc ktoś nadal tego nie zrobił, to należy pamiętać, że termin wysyłania PIT-11 do pracowników mija z 28 lutego.