Czy Poczta Polska to monopolista nieuczciwie eliminujący konkurencję? UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Poczcie Polskiej

Państwo Technologie Dołącz do dyskusji (346)
Czy Poczta Polska to monopolista nieuczciwie eliminujący konkurencję? UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Poczcie Polskiej

Poczta Polska jest gigantem na rynku pocztowym. Mimo, że na przestrzeni ostatnich lat pojawiła się mnóstwo innych operatorów, na niektóre usługi PP ma wyłączność. Czy Poczta Polska to monopolista? UOKiK wszczął postępowanie, które wyjaśni, czy spółka wykorzystuje swoją pozycję do nieuczciwego eliminowania konkurencji na rynku.

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Poczcie Polskiej

UOKiK wszczął postępowanie Przeciwko Poczcie Polskiej. Ma ono na celu ustalenie, czy PP wykorzystuje swoją pozycję, by wyeliminować konkurencyjne przedsiębiorstwa z rynku. Wątpliwości budzą bowiem umowy, jakie operator zawiera ze swoimi kontrahentami. Kontrahent zawierający umowę z PP musi podawać informacje handlowe o klientach, którym usługi świadczy. Tym samym PP wchodzi w posiadanie bazy klientów firm konkurencyjnych.

Poczta Polska manipuluje cenami usług

UOKiK zaznacza, że w umowach brak również stałego cennika usług, gdyż wycena realizowana jest każdorazowo indywidualnie. Dla kontrahentów PP oznacza to, że nie mogą z góry określić własnego cennika. To, z kolei, w oczywisty sposób negatywnie wpływa na wizerunek firmy konkurencyjnej, a tym samym czyni ją mało atrakcyjną w roli partnera handlowego.

Oprócz tego, kontrahent Poczty Polskiej nie tylko jest zobligowany do określenia liczby nadesłanych przesyłek w konkretnym okresie rozliczeniowym, ale również nie ma możliwości jej przekroczyć, pod rygorem zmiany oferowanych cen na mniej korzystne.

Jak mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Marek Niechciał:

„Zgodnie z prawem antymonopolowym, przedsiębiorcom którzy posiadają pozycję dominującą na danym rynku, nie wolno jej wykorzystywać do ograniczania konkurencji. Sprawdzimy, czy w tym przypadku mamy do czynienia z takim działaniem i próbą wyeliminowania konkurentów. Brak konkurencji oznacza zazwyczaj wyższą cenę i niższą jakość produktów lub usług.”

Nadchodzi nowy przetarg na korespondencję sądową i wielka szkoda, że Poczta Polska nie ma realnej konkurencji

Czy Poczta Polska to monopolista nieuczciwie eliminujący konkurencję?

Ponieważ Poczta Polska ma status operatora wyznaczonego i w jej obowiązkach leży obowiązek świadczenia powszechnych usług pocztowych, ma monopol na doręczanie np. przesyłek listowych do 2 kg, również poleconych. Pozostałe usługi pocztowe świadczy jednak już na zasadach równych z podmiotami konkurencyjnymi. Z uwagi na fakt, że niezależni przedsiębiorcy nierzadko muszą korzystać z infrastruktury Poczty Polskiej, czyni ją to jednocześnie konkurentem i kontrahentem.

Kara wysokości 10 proc. obrotu za nadużycie pozycji na rynku

Czy Poczta Polska to monopolista, który nieuczciwie eliminuje konkurencję? W myśl obowiązujących przepisów, nadużycie pozycji dominującej na rynku może kosztować nawet 10 proc. obrotu przedsiębiorcy. Prezes UOKiK ma w tej sytuacji dwa wyjścia: może nałożyć sankcję pieniężną, bądź zobowiązać przedsiębiorcę do zmiany praktyk na nie budzące wątpliwości w świetle prawa.