Poczta Polska żeruje na staruszce, która musi zapłacić 670 zł zaległego abonamentu, choć od lat jest z niego zwolniona

Gorące tematy Technologie Dołącz do dyskusji (153)
Poczta Polska żeruje na staruszce, która musi zapłacić 670 zł zaległego abonamentu, choć od lat jest z niego zwolniona

Na mocy ustawy, wszystkie osoby, które ukończyły 75 lat są zwolnione z opłat za abonament RTV. Pani Wanda przekroczyła ten próg w sierpniu 2012 r., mimo tego Poczta Polska wzywa ją do zapłaty 670 zł, ponieważ 6 lat wcześniej nie złożyła odpowiedniego druczku z pieczątką. Abonament RTV od emerytów.

Poczta Polska żąda zapłaty od osoby zwolnionej z opłat

Pani Wanda, dziś ponad 80-letnia osoba, z opłat za abonament RTV zwolniona jest od niemal 6 lat. W ubiegłym roku otrzymała jednak pismo, w którym Poczta Polska wzywa ją do zapłaty zaległości w opłatach abonamentowych za lata 2013-2015. Mimo, że w tym okresie Pani Wanda ustawowo była już zwolniona z powyższych opłat, Poczta nie odpuszcza, bo… Pani Wanda nie zgłosiła swoich urodzin w należyty sposób.

Okazuje się bowiem, że osoby starsze, które ukończyły 75 lat, powinny o tym fakcie operatora pocztowego informować. Ale sama informacja również nie wystarczy, by stwierdzić oczywistość. Pani Wanda powinna była zgłosić się na pocztę z druczkiem podbitym pieczątką. Rzecz w tym, że podobnego druczku nie otrzymała.

Poczta Polska żeruje na osobie starszej, bo nie przedstawiła pieczątki

Co ciekawe, w roku 2015 zmianie uległy przepisy nakazujące osobom starszym ganianie do urzędów z nonsensownymi druczkami i odtąd zwolnienie z opłat abonamentowych należy im się „z urzędu”. Ponieważ jednak „abolicja pieczątkowa” obowiązuje od roku 2015, Poczta Polska nie odpuszcza i nadal wysyła pani Wandzie wezwania do zapłaty.

Poczta uważa, że mimo oczywistych zmian w przepisach, ma prawo egzekwować zaległą opłatę od osoby, która nie dopełniła swego obowiązku i nie przedstawiła w odpowiednim czasie druczku z pieczątką. Jak twierdzi operator w liście do panie Wandy:

„Samo przekazanie informacji o posiadanych uprawnieniach, bez dopełnienia wymaganych formalności, nie jest jednoznaczne z faktem dokonania zgłoszenia placówce pocztowej.”

Poczta Polska stawia się jednak w roli wykonawcy przepisów, których sama lekceważyć nie może. W odpowiedzi udzielonej Wirtualnej Polsce, stwierdza:

„Jest nam bardzo przykro z powodu zaistniałej sytuacji. Mamy świadomość problemu, jakim jest obecnie dla Klientki wniesienie opłaty i konieczności skierowania przez nią właściwych pism, jednak jesteśmy zobligowani do określonych działań na rzecz KRRiTV, zgodnie z obowiązującymi przepisami (…) Nie możemy samowolnie ich interpretować.”

Poczta „tylko” stosuje się do przepisów

Jak tłumaczyła dalej Poczta Polska, według przepisów, abonenci, którzy ukończyli 75 lat przed 9 października 2015 r. obligowani byli do zgłoszenia w placówce pocztowej nabytych uprawnień. W przeciwnym razie na koncie abonenta narastały zaległości. Zwolnienie z opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym abonent potwierdził uprawnienia do zwolnienia z opłat RTV. Nie przedstawienie uprawnień skutkuje permanentnym przedłużaniem zobowiązania abonenta wobec Poczty Polskiej.

Jak zaznacza Poczta Polska, przepisy ustawy z 2015 r. nie oznaczają umorzenia należności powstałych do tego czasu.

Abonament RTV od emerytów – dług umorzyć może tylko KRRiT

Mimo kuriozum zaistniałej sytuacji, pani Wanda może odwoływać się jedynie do KRRiT, bo tylko ten organ ma możliwość umorzyć zaległości jakie powoduje abonament RTV od emerytów.

„Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych oraz odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu. Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu abonamentu można skierować do Biura KRRiT na adres: Departamentu Budżetu i Finansów Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko oraz adres abonenta, indywidualny numer identyfikacyjny, okres oraz kwotę zadłużenia, uzasadnienie.”

Jak skomplikowane są takie procedury dla osoby starszej, można się tylko domyślać. W dobie powszechnej elektronizacji i cyfryzacji danych trudno uwierzyć, że podobne sytuacje mają jeszcze miejsce.

Przypadek pani Wandy to nie jedyny absurd, okazuje się bowiem, że Poczta Polska nie anuluje opłat również wówczas, gdy abonent od kilku lat nie żyje. Jak czytamy na stronie PP:

„W przypadku śmierci abonenta, na którego zostały zarejestrowane odbiorniki rtv, współmałżonek lub osoby wspólnie z nim zamieszkujące niezwłocznie powiadamiają urząd pocztowy o zgonie, przedstawiając akt zgonu, w celu dokonania stosownych zmian stanu prawnego i faktycznego.”

Mimo, że przepisy dotyczące abonamentu RTV były wielokrotnie przedmiotem debat sejmowych, w kwestiach tak banalnych i codziennych, jak dowodzi przypadek pani Wandy, raczej nieprędko doczekamy się „dobrej zmiany”.

Fot. do art. „Abonament RTV od emerytów” pochodzi z Pexels