Podatek od dochodu z najmu prywatnego mieszkań. Nie każdy go zapłaci w tym roku

Finanse Nieruchomości Podatki Dołącz do dyskusji
Podatek od dochodu z najmu prywatnego mieszkań. Nie każdy go zapłaci w tym roku

Rok 2022 jest szczególny jeśli chodzi o podatek od dochodu z najmu prywatnego. Obowiązują w nim przepisy przejściowe. To ostatni raz kiedy można odliczyć koszty, a część podatników także amortyzację.

Podatek od dochodu z najmu prywatnego

Polski Ład zmienił opodatkowanie dochodów z najmu prywatnego. Od nowego roku, kto czerpie z niego dochody nie ma wyboru. Musi zapłacić ryczałt od przychodów. To oznacza, że nawet jeśli z powodu kosztów poniesie stratę i tak musi zapłacić ryczałt. To  8,5 proc. przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5 proc. przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł.

W tym roku podatnik ma jeszcze wybór. Przypomnę, że z powodu wielu wątpliwości Ministerstwo Finansów wyjaśniło na początku tego roku, że prawo do wyboru między ryczałtem, a zasadami ogólnymi mają tak ci, którzy przychód z najmu prywatnego osiągali przed 31 grudnia 2021 roku, jak i ci, którzy pierwszy taki przychód osiągnęli od 1 stycznia 2022 r.

Do końca roku nie zostało już wiele czasu więc warto się zastanowić czy wasza nieruchomość wymaga jakiś nakładów. Remont, odświeżenie, zmiana wyposażenia, a może doposażenie? Wydatki, które poniesiecie na ten cel będziecie mogli odliczyć od przychodu. Dzięki czemu zapłacicie mniej podatku. A jeśli koszty uzyskania przekroczą sumę przychodów, to oznacza, że zamiast dochodu jest strata. A jak jest strata, to nie ma podatku od dochodu. Pisaliśmy, jak rozliczyć najem mieszkania. Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej wyjaśnił w interpretacji co i kiedy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Warto się z nią zapoznać.

Odliczenie kosztów

W przypadku rozliczenia najmu prywatnego na zasadach ogólnych, podatek można obniżyć nie tylko przez koszty poniesione na remont czy wyposażenie. Według przepisów przychodem z najmu nie są opłaty związane z utrzymaniem mieszkania. Czynsz, Internet, media. Pod warunkiem, że z umowy wynika, że to najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Opłaty za media nie mogą być ustalane w sposób ryczałtowy, na podstawie umowy między najemcą, a wynajmującym. Muszą wynikać z pomiaru ich rzeczywistego zużycia. Zasady ogólne pozwalają też odliczyć koszty poniesione na ubezpieczenie mieszkania czy podatek od nieruchomości.

Rozliczając najem prywatny za 2022 rok  na zasadach ogólnych można też, po raz ostatni, skorzystać z odpisów amortyzacyjnych, które również obniżają dochód, a przez to podatek. Ale prawa do tego nie mają wszyscy, którzy czerpią dochody z najmu. W przypadku amortyzacji ustawodawca ograniczył tę możliwość do tych składników majątku, które zostały nabyte lub wytworzone przed 1 stycznia 2022 roku. Oznacza to, że prawo to nie przysługuje tym osobom, które w tym roku kupiły mieszkanie czy zbudowały dom, który wynajmują.

Warto też pamiętać, że rozliczanie przychodów z najmu na zasadach ogólnych, nie pozbawia prawa do wspólnego rozliczania się z małżonkiem. Osoby, które rozliczą najem za 2022 r według skali podatkowej skorzystają z obniżonej z 17 do 12 proc. stawki podatku do kwoty 120 tys. zł. A także z 30 tys. kwoty wolnej od podatku.