Prowadzisz firmę w domu? Uważaj na podatek od nieruchomości!

Firma Nieruchomości Podatki Dołącz do dyskusji
Prowadzisz firmę w domu? Uważaj na podatek od nieruchomości!

Prowadzenie działalności gospodarczej staje się coraz bardziej powszechne. Wiele osób decyduje się na jednoosobową działalność gospodarczą, którą rejestruje i prowadzi w miejscu zamieszkania. Pod kątem podatku dochodowego takie rozwiązanie jest korzystne. Problem może się pojawić przy obliczaniu wysokości podatku od nieruchomości.

Czym jest podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości to jeden z podatków lokalnych. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Oczywiście tylko wtedy, kiedy są właścicielem, posiadaczem samoistnym lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Przedmiotem opodatkowania są natomiast grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wysokość podatku określana jest lokalnie

W związku z tym, że jest to podatek lokalny, jego wysokość ustala Rada gminy. Ustawa określa tylko maksymalne stawki podatku za metr kwadratowy nieruchomości. Jak nietrudno się domyślić, nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej są opodatkowane stawką znacznie wyższą niż nieruchomości przeznaczone na cele mieszkaniowe. Maksymalna stawka dla nieruchomości mieszkalnej wynosi 1 zł 15 gr. Natomiast mieszkanie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza może być opodatkowane stawką wynoszącą aż 33 zł 10 gr za metr kwadratowy.

O wykorzystywaniu nieruchomości nie przesądza wpis w ewidencji gruntów i budynków

Podatek ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Organ ten nie opiera swojej decyzji o dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków. Znaczenie ma w tym wypadku rzeczywista funkcja, jaką pełni dana nieruchomość. Urząd może chcieć to zweryfikować osobiście. Jak zatem ustalić czy prowadzona przez nas działalność wpłynie na wysokość podatku od nieruchomości?

Przeznaczenie nieruchomości może ustalić urząd

Przepisy nie zawierają w tej kwestii żadnych wytycznych. Jak wynika ze strony biznes.gov.pl zakwalifikowanie przeznaczenia nieruchomości może być dość uznaniowe. Według informacji ze strony, jeżeli prowadzenie działalności gospodarczej nie wpłynie znacząco na warunki korzystania z lokalu mieszkalnego, podatek nie ulegnie zmianie. Jeżeli jednak część mieszkania (na przykład jeden pokój) zostanie przeznaczona wyłączenie na cele firmowe, kwota podatku od nieruchomosci wzrośnie. Wydaje się więc, że informatycy prowadzący działalność w miejscu zamieszkania mogą spać spokojnie. Jednak takie zawody jak dentysta, manicurzystka czy lekarz mogą zapłacić więcej. Jeżeli oczywiście przyjmują pacjentów czy klientów w wydzielonej części nieruchomości.