Polacy wcale nie kochają aborcji tak bardzo, jak straszy lewica. Są po prostu racjonalni

Prawo Rodzina Społeczeństwo Zbrodnia i kara Zdrowie Dołącz do dyskusji
Polacy wcale nie kochają aborcji tak bardzo, jak straszy lewica. Są po prostu racjonalni

Statystyczny Polak prezentuje w sprawie aborcji dość wyważone, kompromisowe wręcz stanowisko. Być może nawet udałoby się w Polsce utrzymać jeszcze przez lata kompromis aborcyjny, gdyby rządząca prawica jakiś czas temu go nie zaatakowała.

Wyniki ostatniego badania przeprowadzonego przez Fundację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA w związku ze Światowym Dniem Bezpiecznej Aborcji, pokazują, iż społeczeństwo polskie prezentuje bardziej zrównoważone i różnorodne spojrzenie na kwestie aborcji niż mogłoby się wydawać w świetle publicznych debat.

Polska, posiadająca jedno z najbardziej restrykcyjnych praw aborcyjnych w Europie, wydaje się być areną walki ideologicznej, jednak społeczeństwo zdaje się szukać równowagi pomiędzy ochroną praw kobiet a wartościami moralnymi i etycznymi. Badanie, które obejmowało 1005 pełnoletnich osób, reprezentujących różne grupy wiekowe, poziomy edukacji i miejsca zamieszkania, zostało przeprowadzone w dniach od 7 do 12 września 2023 r., techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo.

W badaniu zdecydowana większość respondentów (88%) wyraziła negatywną opinię na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r., który uznał przerywanie ciąży ze względu na wady płodu za niekonstytucyjne. Znaczna większość (65%) uważa także, że kobieta powinna mieć prawo do aborcji do 12 tygodnia ciąży. Wśród najmłodszych respondentów (18-24 lata) wsparcie dla tej opcji wyniosło nawet 81%.

Wyniki badania pokazują też, że Polacy wydają się być zwolennikami umiarkowanego podejścia do prawa aborcyjnego, nie będąc ani jego zdecydowanymi przeciwnikami, ani absolutnymi zwolennikami. Widoczne jest, że Polki i Polacy są gotowi na europejski standard, który pozwala na przerywanie ciąży w pierwszym trymestrze.

Oprócz tego, badanie wskazuje na znaczące poparcie dla prawa kobiet do aborcji, gdy ich życie lub zdrowie jest zagrożone (87%), gdy stwierdzono wady płodu (73%) lub gdy ciąża jest wynikiem przestępstwa (70%). Nawet wśród osób o różnych preferencjach politycznych, poparcie dla tych powodów aborcji nie spadło poniżej 50%.

Interesującym jest również, że aż 87% badanych jest zdania, że Państwo nie powinno ingerować w decyzje obywateli dotyczące prokreacji i planowania rodziny. Polacy zdają się zatem opowiadać za osobistą wolnością i autonomią w kwestiach tak intymnych jak planowanie rodziny, sprzeciwiając się ingerencji państwa w te sprawy.

Można więc zauważyć, że opinia publiczna w Polsce w sprawie aborcji nie jest monolitem i można w niej dostrzec różnorodność poglądów oraz pragnienie zrównoważonego podejścia do regulacji prawnych w tej kwestii. Obecne badanie pokazuje, że w Polsce istnieje potrzeba dialogu i kompromisu w kwestii aborcji, zamiast radykalizacji i polaryzacji debaty publicznej.

Rozmowy i refleksje na temat aborcji są szczególnie istotne, jeśli chcemy budować społeczeństwo, w którym zarówno prawa kobiet, jak i wartości moralne są szanowane i brane pod uwagę. Kompleksowe rozwiązania i szersze spojrzenie są kluczowe, by społeczeństwo polskie mogło rozwijać się w sposób harmonijny i zgodny z wartościami demokratycznymi.