Firmy zatrudniające wysokiej klasy innowacyjnych specjalistów mogą skorzystać ze specjalnej ulgi

Firma Podatki Dołącz do dyskusji
Firmy zatrudniające wysokiej klasy innowacyjnych specjalistów mogą skorzystać ze specjalnej ulgi

Firmy z branży badawczo-rozwojowej często stoją wyzwaniami, związanymi z zatrudnieniem wysokiej klasy specjalistów. Aby ulżyć przedsiębiorcom, działającym w tej branży, ustawodawca przygotował specjalną ulgę na innowacyjnych specjalistów. Dzięki niej możliwe jest stworzenie dogodnych finansowo warunków do zatrudnienia ekspertów. Ulga tego typu ma także tworzyć dobre warunki dla innowacyjności gospodarki naszego kraju.

Czym jest ulga na innowacyjnych pracowników?

Jednym z najważniejszych warunków skorzystania z tego typu ulgi jest rozpoczęcie działalności badawczo-rozwojowej przez firmę. To także z tego względu ulga na innowacyjnych pracowników jest wprost skorelowana z ulgą B+R. Dzięki niej możliwe jest odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Ulga na innowacyjnych pracowników jest skierowana do przedsiębiorców, którzy w ubiegłym roku podatkowym ponieśli stratę lub tych, których dochody nie pozwalają na odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R.

Niewykorzystaną kwotę ulgi B+R za poprzedni rok można odliczyć od bieżących zaliczek PIT

W tym przypadku iloczyn nieodliczonej kwoty B+R dotyczy stawek podatku:

  • 12 proc. – w przypadku przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej (PIT-36),
  • 19 proc. – w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym (PIT-36L),
  • 9 proc. lub 19 proc. CIT – w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

PIT-4R – ważna deklaracja dla korzystających z ulgi dla innowacyjnych pracowników

Złożenie PIT-4R jest ważne dlatego, aby urząd skarbowy został poinformowany o zastosowaniu przez podatnika ulgi w przypadku danego roku podatkowego. Jeżeli urząd skarbowy nie będzie kontaktował się z przedsiębiorcą, w takim wypadku dowie się o zastosowanych ulgach dopiero po zakończeniu roku. Wielu ekspertów ma jednak wątpliwości co do tego, czy formularz w obecnej postaci może zostać zastosowany w przypadku tej ulgi.

Powinno się w nim pojawić pole, w którym płatnik będzie mógł wskazać zaliczki pobrane, ale niewpłacone ze względu na ulgę na innowacyjnych pracowników.

– mówi Ewa Matuszewska, doradca podatkowy w TAX Center.

Ulga rodzi również szereg innych wątpliwości wśród ekspertów

Wielu doradców podatkowych apeluje o nowelizację przepisów, dzięki którym możliwe będzie przenoszenie ulgi na kolejne lata. Obecnie mamy do czynienia z bardzo szybkim składaniem deklaracji PIT i CIT po to, aby możliwe było skorzystanie z tego typu ulgi. Konieczność późniejszej korekcji danych jest bardzo problematyczna nie tylko dla płatników, ale i urzędów skarbowych.