„Polska jest kluczową bazą logistyczną, dlatego tu jesteśmy” – rozmawiamy z Tennders

Biznes Dołącz do dyskusji
„Polska jest kluczową bazą logistyczną, dlatego tu jesteśmy” – rozmawiamy z Tennders

Działacie w branży transportowej – czym się zajmujecie?

Grzegorz Wieczorek CFO Poland, Tennders

Grzegorz Wieczorek, Tennders: Jesteśmy cyfrowym startupem logistycznym, założonym w lutym 2021 roku w Barcelonie, z hybrydowym modelem biznesowym, który łączy tradycyjne operacje branżowe z innowacyjnymi rozwiązaniami cyfrowymi. Naszym celem było stworzenie wyjątkowego, kompleksowego rozwiązania, które optymalizuje zarządzanie drogowym transportem towarów, a opieraliśmy się przy tym na  naszym doświadczeniu w tym sektorze.

Angażujemy się w postępującą cyfryzację sektora, by żaden działający w nim gracz, niezależnie od swojego poziomu technologicznego, nie pozostał w tyle. Dlatego mamy własny zespół ekspertów logistycznych, z którymi oferujemy usługi transportu dalekobieżnego na terenie całej Europy, w szczególności transportu całopojazdowego. Usługi Tennders są dostosowane do potrzeb wszystkich naszych partnerów i klientów.

W ciągu dwóch intensywnych lat udało nam się otworzyć drugi hub w Krakowie i rozwinąć naszą platformę cyfrową w modelu SaaS, mającą na celu centralizację zakupów transportowych i promowanie bardziej cyfrowego, niezawodnego i zrównoważonego łańcucha dostaw. Skonsolidowaliśmy również naszą usługę transportu FTL na żądanie, aby działać prawie w całej Europie z ponad 800 firmami i siecią ponad 1250 dostawców.

Jednocześnie byliśmy w stanie przetestować i zweryfikować nasze oprogramowanie z ponad 1200 użytkownikami wśród naszych klientów usług transakcyjnych i dostawców usług transportowych. W ten sposób udało nam się stworzyć kompleksowe rozwiązanie, które pomaga rozwiązać 3 główne problemy, z którymi borykają się firmy w tym sektorze: brak zaufania w wysoce rozdrobnionej branży, osłabioną możliwość nawiązywania kontaktów z powodu braku ich widoczności oraz częste komplikacje związane z przepływami pieniężnymi.

Czemu, waszym zdaniem, branża logistyczna potrzebuje cyfryzacji?

Cyfryzacja na nowo definiuje działania w terenie. Na przykład czujniki IoT pozwalają śledzić każdą przesyłkę w czasie rzeczywistym, zapewniając bezprecedensową jej widoczność w całym łańcuchu dostaw. Inteligentne algorytmy przewidują problemy, od korków ulicznych po niekorzystne warunki pogodowe, i odpowiednio dostosowują trasy. Zautomatyzowane rozwiązania optymalizują załadunki, dzięki czemu każda podróż jest tak wydajna, jak to tylko możliwe.

Żyjemy w świecie, w którym króluje informacja, a firmy, które potrafią ją szybko przetwarzać i działać na jej podstawie, znajdują się w korzystnej sytuacji. Cyfryzacja staje się kluczowym rozwiązaniem pozwalającym sprostać wyzwaniom związanym z wydajnością i konkurencyjnością w zarządzaniu transportem drogowym.

Ta cyfrowa rewolucja nie jest jednak pozbawiona wyzwań. Niezbędne są szkolenia i adaptacja do nowych narzędzi. Jednym z głównych problemów jest bezpieczeństwo cybernetyczne, ponieważ integralność i bezpieczeństwo danych to aktywa o wysokiej wartości. Poza tym cyfryzacja napotyka również pewien opór kulturowy.

Niektórzy obawiają się polegać na technologii, sądząc, że może ona zastąpić lub zminimalizować ludzką wiedzę i umiejętności. W przypadku drogowego transportu towarowego opór wobec zmian, brak zasobów i nieznajomość możliwości oferowanych przez cyfryzację uniemożliwiają wielu firmom maksymalizację wydajności ich flot.

Jednym z głównych problemów jest też to, że firmy nie postrzegają transformacji cyfrowej jako priorytetu przy inwestowaniu w swoje organizacje. Ograniczenia budżetowe i szkoleniowe oraz strach przed ryzykiem tworzą trudną do zlikwidowania lukę między firmami z sektora MŚP a dużymi operatorami logistycznymi.

Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że cyfryzacja ma na celu wzmocnienie transportu. Wspiera ludzką zdolność do podejmowania świadomych decyzji, szybkiego reagowania na zmiany i ostatecznie dostarczania bardziej wydajnych i niezawodnych usług.

W jaki sposób wasz system ma ułatwiać firmom zarządzanie łańcuchem dostaw? Jakie innowacje w tej branży wprowadzacie?

Nasz oparty na subskrypcji model SaaS dostarcza system zarządzania frachtem (FMS – Freight Management system), który umożliwia spedytorom i operatorom logistycznym bezpośredni kontakt z przewoźnikami i klientami za pośrednictwem zoptymalizowanej i prywatnej przestrzeni do negocjowania cen, zarządzania zamówieniami i koordynowania sieci dostawców. W przeciwieństwie do większości innych opcji na rynku, nasza platforma obsługuje całą operację, od pozyskiwania dostawców i wyceny frachtu po monitorowanie i fakturowanie transakcji.

FMS centralizuje informacje dzięki zautomatyzowanym funkcjom upraszczającym zadania związane z aktualizacją informacji i powiadomieniami. Ułatwiają negocjacje i wymianę informacji z jednego miejsca. Użytkownicy mogą wybrać listę partnerów, która najlepiej odpowiada potrzebom ładunku, skracając w ten sposób czas zarządzania dostawami i tworząc znacznie wydajniejsze procesy decyzyjne. FMS jest również wyposażony w algorytm, który oblicza puste kilometry generowane przez każdy ładunek i emisje z zakresu 3 i, obejmującego pośrednie emisje gazów cieplarnianych przez firmy, m.in. właśnie w związku z łańcuchem dostaw.

Kluczowe znaczenie przy nawiązywaniu współpracy z nowymi firmami mają procesy walidacji i kontroli, które jednak są trudne, jeśli informacje są rozproszone czy niedostępne w razie potrzeby. Tennders optymalizuje również ten obszar, ułatwiając walidację i rejestrację nowych firm dzięki modułowi kontroli jakości. Pozwala on na digitalizację standardów jakości i obejmuje automatyzację, redukując ten proces do kilku kliknięć.

Nasze narzędzie pozwala też zarządzać dokumentami, np. zleceniami transportowymi, zbierając informacje kluczowe dla skutecznego zawierania umów. Po uzgodnieniu ceny transakcji system generuje i wysyła dokument do dostawcy usługi. Mamy również moduł finansowy, usprawniający wystawianie faktur i not kredytowych. Umożliwia śledzenie dokumentacji wymaganej do windykacji, takiej jak listy przewozowe, oraz centralizację księgowości w celu szybkiego raportowania i eksportowania informacji.

Transport drogowy w ogromnym stopniu odpowiada za zanieczyszczenie środowiska oraz wytwarzanie śladu węglowego. Chcecie zmniejszać szkodliwość tego sektora – ale jak?

Wpływ sektora drogowego transportu towarowego na środowisko to złożone wyzwanie dla firm w łańcuchu dostaw. Najważniejszą obecnie kwestią jest trudność w mierzeniu, raportowaniu i ograniczaniu wspomnianych emisji z zakresu 3. Od 7% do 8% śladu węglowego każdej firmy w łańcuchu dostaw pochodzi z emisji zakresu 3.

Te kategorie emisji są zazwyczaj najtrudniejsze do zmierzenia z tego prostego powodu, że są generowane poza działalnością firmy. Zarówno gromadzenie danych, jak i działania na rzecz redukcji emisji wymagają współpracy z dostawcami, którzy są niezbędni. Redukcja zanieczyszczeń wymaga pomiaru śladu łańcucha dostaw.  To skomplikowane zadanie, niezależnie od zastosowanej metody, które komplikuje się jeszcze bardziej, gdy próbuje się zebrać dokładniejsze dane. Każda firma zaangażowana w transport, logistykę i łańcuch dostaw prawdopodobnie zdaje sobie z tego sprawę.

W Tennders też o tym wiemy, ale też zaczęliśmy już pracować nad rozwiązaniem. Podstawa naszego systemu zarządzania frachtem pozwala na powiązanie wystarczającej ilości danych na temat ładunku, ciężarówki i trasy, aby rozpocząć pomiary i dostarczyć pierwszy raport dotyczący emisji zakresu 3 i pustych kilometrów. Nazywamy to naszym kalkulatorem emisji. Przed nami długa droga, podczas której planujemy poprawić nasze możliwości pomiarowe i zapewnić naszym użytkownikom mapy drogowe umożliwiające łagodzenie skutków emisji. Mamy solidny punkt wyjścia dla lądowego łańcucha dostaw, pozwalający dostrzec jego wpływ na środowisko.

Naszym celem jest również wspieranie widoczności dostawców, którzy wdrażają floty przyjaznych dla środowiska ciężarówek i paliw alternatywnych, takich jak wodór, elektryczność czy hybrydy. Ponadto nasza platforma pozwoli scentralizować informacje dotyczące infrastruktury ładowania pojazdów i paliw alternatywnych jako usługę dodatkową, która uzupełni możliwości z zakresu zrównoważonego zarządzania i zwiększy zaangażowanie użytkowników.

Wywodzicie się z Hiszpanii. Czemu na pierwszy kierunek ekspansji zagranicznej wybraliście właśnie Polskę? Macie już plany co do kolejnych krajów?

Od samego początku było jasne, że Polska będzie częścią naszych planów ekspansji. To kraj o dużym znaczeniu dla transportu, w którym ponad 80% towarów jest przewożonych transportem drogowym. Sektor ten stanowi 70% polskiego PKB. W dodatku Polskę przecina transeuropejski korytarz transportu drogowego o rosnącym wolumenie. Wszystko to sprawia, że Polska jest kluczową bazą logistyczną, podobnie jak Hiszpania.

Byliśmy w stanie szybko rozwijać się w tych dwóch krajach głównie dzięki naszemu wcześniejszemu doświadczeniu. W latach 2014-2018 nasz współzałożyciel i dyrektor regionu Europy Środkowo-Wschodniej, Simon Kurbiel, był częścią zespołu C.H. Robinson, jednego z liderów logistyki międzynarodowej. Pracował jako Account Manager w biurach w Warszawie i Barcelonie, gdzie poznał Mike’a Cuingneta, współzałożyciela Tennders i naszego obecnego CEO. Ponieważ byli współpracownikami, dzielenie się obawami i pomysłami na temat branży było dla nich bardzo łatwe.

Do końca 2021 roku udało nam się skonsolidować model biznesowy w Hiszpanii. Na początku 2022 roku rozpoczęliśmy budowanie zespołu profesjonalistów z branży logistycznej w Polsce. Dzięki naszemu FMS i zespołowi wysoko wyspecjalizowanych pracowników z powodzeniem rozszerzyliśmy naszą działalność na kilka znaczących regionów europejskich, w tym Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Holandię, kraje Beneluksu, północne Włochy i kraje skandynawskie. Nasze strategiczne aspiracje na przyszłość są mocno skoncentrowane na ustanowieniu i wzmocnieniu modelu Tennders na całym rynku europejskim.

Na czym zarabia Tennders?

Tennders działa w modelu hybrydowym, który pozwala nam uzyskiwać przychody z subskrypcji naszej platformy cyfrowej oraz transakcji w ramach naszej usługi przewozowej.

Ubiegły rok był naszym pierwszym pełnym rokiem działania naszej scyfryzowanej linii spedycyjnej przy jednoczesnym rozwoju FMS. Zamknęliśmy pierwszą rundę inwestycyjną o łącznej wartości 2,1 mln euro i osiągnęliśmy 7 mln euro obrotu. Obecnie pracujemy nad rundą Serii A, w której chcemy pozyskać 5 milionów euro na dalsze ulepszanie naszych rozwiązań cyfrowych i uruchomienie dodatkowych usług.