Ryczałtowcy, podczas płacenia zaliczki na podatek, muszą mieć się na baczności

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (15)
Ryczałtowcy, podczas płacenia zaliczki na podatek, muszą mieć się na baczności

W 2022 roku na popularności zyskiwać zaczyna ryczałt. W lutym więc wielu podatników będzie musiało po raz pierwszy zapłacić zaliczkę z tego tytułu. Dotyczy to zresztą też osób, które np. wynajmują mieszkania. Ważne jest, by podczas przelewu wybrać odpowiedni symbol formularza. PPE czy PIT-28? Który jest poprawny?

Ryczałt zyskał na popularności dzięki Polskiemu Ładowi. A w przyszłości ryczałtowców może być jeszcze więcej

Zmiany w Polskim Ładzie sprawiły, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na rozliczanie z podatku dochodowego na zasadach ryczałtu. Oznacza to, że kwotę podatku płacą nie od dochodów, a od przychodu. A na koniec roku wypełniają deklarację PIT-28 zamiast PIT-36 lub PIT-36L.

Podobnie zaliczki opłacają osoby, które czerpią przychody z najmu prywatnego. Tych osób też może być w tym roku więcej, ponieważ uregulowane zostały kwestie dotyczące sytuacji, gdy ktoś wynajmuje kilka mieszkań. Wcześniej niektóre urzędy skarbowe interpretowały to jako prowadzenie działalności i nakazywały to rozliczać na zasadach ogólnych. Obecnie jest jasno zapisane, że takie przychody również można rozliczać ryczałtem.

Zaliczki na podatek od przychodów ewidencjonowanych powinny być opłacane do 20. dnia kolejnego miesiąca, po tym, jak osiągnięty został przychód. Oznacza to, że jeżeli ktoś zarobił coś w styczniu, a rozlicza się ryczałtem, to pierwszą zaliczkę musi wpłacić do 20 lutego.

PPE czy PIT-28? Który symbol wybrać podczas wpłacania zaliczek?

Problem, zwłaszcza dla osób, które pierwszy raz rozliczają się w ten sposób, może być wybranie odpowiedniego symbolu formularza, kiedy wejdą w swoją bankowość internetową. Wybór tutaj jest bowiem mało intuicyjny, ponieważ by wpłacić zaliczkę, należy wybrać symbol PPE, a nie PIT-28.

PPE oznacza zaliczkę na podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych. To właśnie ten symbol trzeba wybrać, a następnie zaznaczyć odpowiedni miesiąc i rok, za który opłacamy zaliczkę.

PIT-28 jest przeznaczony do opłacania kwot wynikających z deklaracji PIT-28, które wypełnia się po zakończonym roku kalendarzowym, w terminie do 30 kwietnia następnego roku.

Warto to zapamiętać, bo w przypadku błędu, niektóre urzędy skarbowe nakazują wtedy pisanie pism o przeksięgowanie zaliczek wpłaconych ze złym formularzem. Nie warto więc dokładać sobie pracy, gdy można od razy zrobić to dobrze.

Do wpłacania zaliczek potrzebny jest mikrorachunek podatkowy

Zaliczki od ryczałtu podatnik powinien oczywiście wpłacić na swój mikrorachunek podatkowy. Jego numer można wygenerować na rządowej stronie. Chcąc poznać jego numer, musimy podać albo PESEL, albo NIP:

  • Podajemy PESEL, jeśli jesteśmy osobą fizyczną:
    • nieprowadzącą działalności gospodarczej,
    • lub nie jesteśmy zarejestrowanymi podatnikiem VAT.
  • Podajemy NIP, jeśli:
    • prowadzimy działalność gospodarczą lub jesteśmy podatnikiem VAT,
    • lub jesteśmy płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.

Jeżeli chcemy sprawdzić, czy numer jest poprawny, to wystarczy spojrzeć na jego ciąg. Każdy mikrorachunek ma w sobie zawarty nasz NIP lub PESEL, w zależności od tego, czego użyliśmy do jego wygenerowania.

Oczywiście na mikrorachunek wpłaca się nie tylko zaliczki od ryczałtu, ale także podatek PIT, CIT czy VAT, w zależności od innych prowadzonych działalności. Nie wpłaca się natomiast podatków takich jak podatek od nieruchomości, który powinien pójść na specjalne konto, należące do naszej gminy.