Pracodawca może nawet teraz nakazać noszenie maseczki. I egzekwować ten obowiązek

Praca Zdrowie Dołącz do dyskusji
Pracodawca może nawet teraz nakazać noszenie maseczki. I egzekwować ten obowiązek

Mogłoby się wydawać, że obowiązek noszenia maseczek w zasadzie zniknął z naszego życia – przynajmniej na razie. Warto jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że pracodawca może nakazać noszenie maseczki nawet teraz. A zatrudniony musi się do tego dostosować.

Pracodawca może nakazać pracownikom noszenie maseczki – nawet teraz

Obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych został zniesiony już kilka miesięcy temu. Na razie nie wiadomo, czy powróci; obecnie obowiązuje nadal m.in. w szpitalach, przychodniach czy aptekach. Maseczki nie trzeba jednak nosić w sklepach, kinie, restauracji czy hotelu. Co do zasady noszenie maseczki nie jest konieczne również w pracy.

Warto jednak pamiętać, że pracodawca może nakazać pracownikom noszenie maseczki nawet, jeśli krajowe obostrzenia nie obowiązują. Potwierdza to wyrok sądu. Sprawę opisuje „Rz”.

Księgowa domagała się w sądzie uchylenia kary porządkowej nałożonej przez pracodawcę. Zatrudniający wymagał od pracowników, którzy nie byli zaszczepieni (lub nie chcieli przedłożyć zaświadczenia szczepienia) noszenia maseczek. Księgowa jednak do tego nakazu się nie zastosowała; jej zdaniem wymaganie takiego zaświadczenia było „działaniem dyskryminującym”. Dodatkowo kobieta tłumaczyła, że ze względu na schorzenie kardiologiczne nie może nosić maseczki 8 godzin dziennie.

Taka argumentacja jednak nie przekonała Sądu Rejonowego w Olsztynie (IV P 363/21). Skoro pracodawca wydał odpowiednie zarządzenie zobowiązujące wszystkich pracowników do zakrywania ust i nosa na terenie zakładu pracy (chyba, że przedstawią zaświadczenie o zaszczepieniu przeciw COVID-19), to pracownicy zobowiązani są do jego przestrzegania. A przecież – zgodnie z Kodeksem pracy – za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku pracy oraz przepisów BHP – zatrudniający może nałożyć właśnie karę porządkową.

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników

Jak stwierdził sąd, zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca jest obowiązany chronić życie i zdrowie swoich pracowników – poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiagnięć nauki i techniki. Dodatkowo Sąd Rejonowy w Olsztynie powołał się też na wyrok Sądu Najwyższego (I PKN 584/99 i III CK 652/04). Zgodnie z nim zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek zastosowania wszelkich dostępnych środków organizacyjnych i technicznych, aby chronić pracowników przed zarażeniem wirusową chorobą zakaźną.

Tym samym pracodawca ma wręcz obowiązek, na tyle na ile jest to możliwe, chronić pracowników przed zakażeniem na terenie zakładu pracy. Dodatkowo jeśli wyda odpowiednie zarządzenie (w tym wypadku: noszenie maseczki), to pracownicy mają obowiązek się do niego zastosować. To z kolei oznacza, że jeśli pracodawca wprowadzi taki obowiązek również teraz (na przykład w firmie, w której kontakt pracowników z potencjalnie chorymi jest znacznie większy), to zatrudnieni muszą go przestrzegać.