Likwidacja firmy nie oznacza końca obowiązków przedsiębiorcy. Dotyczy to m.in. PIT-11

Firma Podatki Praca Dołącz do dyskusji
Likwidacja firmy nie oznacza końca obowiązków przedsiębiorcy. Dotyczy to m.in. PIT-11

Likwidowanie działalności gospodarczej może być spowodowane wieloma czynnikami. Oprócz zamykania jednoosobowych działalności prowadzonych przez tzw. samozatrudnionych, często zdarza się tak, iż konieczność zamknięcia firmy dotyczy przedsiębiorstwa, w którym zatrudniani są pracownicy. W takim wypadku na pracodawcy spoczywa konieczność wysyłki PIT-11, niezależnie od tego, czy firma została zlikwidowana lub nie. Likwidacja firmy wiąże się niestety z koniecznością dopełnienia obowiązków wobec fiskusa.

Obowiązek przesłania PIT-11 dotyczy także przedsiębiorców, którzy likwidują swoje firmy

Deklaracja podatkowa musi zostać dostarczona podatnikowi i naczelnikowi odpowiedniego urzędu skarbowego. Formularz PIT-11 dotyczy w takim wypadku pracodawców, którzy nie wykonywali rocznego obliczenia podatku pracownika na formularzu PIT-40. Jeżeli pracodawca zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę, obowiązuje go konieczność dochowania ustawowego terminu na dostarczenie PIT-u. Jest to ostatni dzień lutego kolejnego roku, następującego po danym roku podatkowym. Jeżeli dzień ten jest wolny od pracy, termin przesuwa się na najbliższy dzień roboczy.

Inną sprawą jest likwidowanie działalności w ciągu roku podatkowego. W takim wypadku pracodawca jest zobowiązany dostarczyć zeznania podatkowe nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności. Taka sytuacja dotyczy pracodawców, którzy zatrudniają swoich pracowników np. na podstawie umowy zlecenie, a także spółek prawnych czy osobowych.

W innym wypadku to pracownik może wystąpić do pracodawcy z prośbą o dostarczenie deklaracji podatkowej. Pracownik musi na tę okoliczność sporządzić prośbę w formie papierowej i wysłać na adres firmy. Jeżeli pracodawca otrzyma prośbę, jest zobowiązany do wystawienia PIT-11 w ciągu 14 dni od otrzymania pisma.

Niewysłanie deklaracji podatkowej do byłego pracownika podlega karze grzywny. Dotyczy to także pracodawców, którzy zlikwidowali firmę

Niedopełnienie obowiązku dostarczenia PIT-11 do pracodawcy może nieść ze sobą konsekwencje prawne. Zgodnie z art. 80 ust. 2 niedostarczenie deklaracji PIT-11 w terminie określonym w ustawie podlega karze grzywny nawet do 180 stawek dziennych.

Płatnik oraz podmiot, o którym mowa w art. 41 prowadzący działalność gospodarczą jako płatnicy składek ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, niepełniący funkcji płatnika, który wbrew obowiązkowi nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, lub informacji, o których mowa wart. 42 termin przekazania składek przez prowadzących działalność gospodarczą i ich obowiązki informacyjne ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

Warto pamiętać, że deklaracja nie musi być wysyłana za pośrednictwem poczty. Może być ona dostarczona także na adres email byłego pracownika.