Niektórzy pracownicy mogą liczyć na znacznie dłuższy urlop wypoczynkowy

Praca Dołącz do dyskusji
Niektórzy pracownicy mogą liczyć na znacznie dłuższy urlop wypoczynkowy

Co do zasady, urlop wypoczynkowy trwa 20 lub 26 dni – w zależności od stażu pracy. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że niektórzy pracownicy mają dłuższy urlop wypoczynkowy. Wynika to ze specyfiki ich zawodu.

Niektórzy pracownicy mogą liczyć na dłuższy urlop. Wśród nich są nie tylko nauczyciele

Teoretycznie Kodeks pracy nie pozostawia wątpliwości – pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może uzyskać 20 lub 26 dni urlopu. Jeśli staż pracy wynosi co najmniej 10 lat, pracownik ma prawo do 26 dni urlopu.

Nie zmienia to jednak faktu, że niektórzy pracownicy mogą liczyć na dłuższy urlop wypoczynkowy. Pierwszą grupą zawodową, która może skorzystać z dłuższego urlopu, są oczywiście nauczyciele. Zgodnie z prawem, mogą oni liczyć na 35 dni urlopu wypoczynkowego – o ile w szkole, w której pracują, nie są przewidziane ferie zimowe.

Kolejną grupą zawodową, która może liczyć na dłuższy urlop niż przeciętny pracownik, są sędziowie i prokuratorzy. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, że po 10 latach pracy osoby wykonujące zawód sędziego lub prokuratora mają prawo do 6 dodatkowych dni wolnych w roku. Z kolei po 15 latach pracy – do 12 dodatkowych dni. Tym samym łącznie mogą mieć nawet 38 dni urlopu wypoczynkowego.

Pracownicy socjalni i osoby z niepełnosprawnościami też mają prawo do dłuższego urlopu

O ile dłuższy urlop nauczucieli, sędziów czy prokuratorów może wzbudzać pewne kontrowersje, o tyle żadnych wątpliwości nie powinien raczej wzbudzać dłuższy urlop pracowników socjalnych czy osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy socjalni, po 5 latach stażu w zawodzie, mogą liczyć na 10 dodatkowych dni wolnego, ale raz na dwa lata. Z kolei osoby z niepełnosprawnościami – na 10 dodatkowych dni w ciągu roku. Nie można też zapominać o jeszcze jednej grupie, czyli o inwalidach wojennych i kombatantach. Oni również, zgodnie z prawem, mogą liczyć na 10 dodatkowych dni urlopu w ciągu roku.

Nie można zapominać o mundurowych i służbach

Na dłuższy urlop wypoczynkowy często mogą liczyć również mundurowi. Na przykład policjanci, którzy osiagnęli konkretny wiek, staż służby albo pracują w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, mogą mieć urlop wypoczynkowy dłuższy nawet o 13 dni. W podobnej sytuacji znajdują się strażacy. Z kolei w przypadku żołnierzy podstawowy wymiar odpoczynku może być zwiększony o 5,7,10 lub 15 dni – i jest to uzależniona od stanowiska i stopnia szkodliwości warunków, w których żołnierz pracuje. Więcej dni urlopowych przysługuje też za staż pracy – po 15 latach służby żołnierz otrzymuje dodatkowe 5 dni wolnego w ciągu roku, po 20 latach służby – 10 dni, a 25 – 15 dni.