Reklama sugerowała polskim dzieciom, że Świętego Mikołaja nie ma, bo prezenty przynosi Allegro. Jest skarga

Na wesoło Społeczeństwo Zakupy Dołącz do dyskusji
Reklama sugerowała polskim dzieciom, że Świętego Mikołaja nie ma, bo prezenty przynosi Allegro. Jest skarga

Komisja Etyki Reklamy (KER) zebrała się na posiedzeniu w celu rozpatrzenia skargi o sygnaturze akt KER/147/22. Skarga została złożona przez konsumenta na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przeciwko firmie Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem rozpatrzenia była reklama telewizyjna portalu Allegro, która według skarżącego naruszała zasady etyki reklamy, szczególnie w kontekście ochrony dzieci.

W reklamie przedstawione zostały sceny, w których dziecko pisze listy do Świętego Mikołaja z prośbą o prezenty. Matka dziecka korzysta z portalu Allegro, aby zamówić prezenty, które później pojawiają się pod choinką. Skarżący argumentował, że reklama ta, emitowana bez ograniczeń wiekowych, może zniszczyć magię Świąt dla dzieci, ujawniając, że to rodzice kupują prezenty, a nie Święty Mikołaj.

Skarga została złożona w oparciu o kilka artykułów Kodeksu Etyki Reklamy oraz Karty Ochrony Dzieci w Reklamie, które zobowiązują reklamodawców do zapewnienia, że reklamy skierowane do dzieci lub z ich udziałem są odpowiednie i nie naruszają ich fizycznego, psychicznego lub moralnego rozwoju.

Allegro: to była reklama do rodziców, nie do dzieci

Allegro sp. z o.o., będąc poinformowanym o skardze przez Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy, zareagowało na zarzuty, zaznaczając, że reklama nie była skierowana bezpośrednio do dzieci. Firma argumentowała, że emisja reklamy w telewizji ogólnopolskiej, nie jest równoznaczna ze skierowaniem jej do osób małoletnich. Dodatkowo, reklama nie została wyemitowana w okolicach programów dla dzieci, ani w kinach przed seansami filmów dla dzieci, co wyklucza naruszenie wspomnianych artykułów Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę na to, że reklama nie przedstawia bezpośrednio, kto jest odpowiedzialny za zakup prezentów, a jej główny przekaz skoncentrowany jest na dzieleniu się i obdarowywaniu innych, co jest zgodne z duchem Świąt. Reklama została oceniona jako próba ukazania magii świąt poprzez postać chłopca, który dzieli się prezentami z potrzebującymi sąsiadami.

Po gruntownej analizie wszystkich argumentów i materiałów dowodowych, Komisja Etyki Reklamy postanowiła, że reklama portalu Allegro nie narusza zasad etyki reklamy wyrażonych w Kodeksie Etyki Reklamy i Karcie Ochrony Dzieci w Reklamie. W związku z powyższym, na podstawie art. 49 lit. b Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Zespół Orzekający zdecydował odrzucić skargę.