Nadchodzą kolejne zmiany dla firm. Na szczęście – tym razem korzystne dla przedsiębiorców

Firma Podatki Dołącz do dyskusji
Nadchodzą kolejne zmiany dla firm. Na szczęście – tym razem korzystne dla przedsiębiorców

Projekt SLIM VAT 3 trafił już do konsultacji publicznych. Dla przedsiębiorców to zapowiedź kolejnych zmian – jednak głównie pozytywnych.

Projekt SLIM VAT 3: co się zmieni?

Rządzący już od jakiegoś czasu wprowadzają zmiany w ramach tzw. pakietów SLIM VAT. Dla odmiany – są to zmiany korzystne dla przedsiębiorców, upraszczające rozliczenia i niektóre procedury, a także mające na celu skrócenie czasu, jaki jest potrzebny, by prawidłowo wykonać obowiązki podatkowe.

W ramach pierwszego pakietu SLIM VAT rządzący wprowadzili m.in. proste fakturowanie (rozwiązania dotyczące faktur korygujących in-minus i in-plus), ułatwienia dla eksporterów, zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości czy wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy. Z kolei w ramach pakietu SLIM VAT 2, który obowiązuje od 1 października 2021 r., wprowadzono m.in. zmiany w ramach mechanizmu podzielonej płatności, dostosowano przepisy o uldze na złe długi do wytycznych TSUE, wydłużono okres odliczenia VAT realizowanego poprzez korektę deklaracji, wprowadzono uregulowania uwzględniające skutki brexitu czy zmiany w zakresie rozliczania importu towarów w procedurze uproszczonej.

Co zakłada projekt SLIM VAT 3? Po pierwsze, ma się pojawić nowa definicja „małego podatnika VAT”. Obecnie aby być małym podatnikiem VAT, należy uzyskiwać do 1,2 mln euro brutto przychodu rocznie. Po zmianach limit wzrośnie do 2 mln.

Szykują się też zmiany dotyczące:

 • Wiążącej Informacji Stawkowej (o WIS będzie można wystąpić również w zakresie podatku akcyzowego, zniesiona będzie też opłata za uzyskanie WIS),
 • WNT – podatnicy będą mogli odliczyć podatek VAT od transakcji nawet, jeśli nie otrzymają faktury,
 • sankcji dotyczących nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT – obecne sankcje mają zostać zniesione i zastąpione przez elastyczne przedziały w wysokości do 15, do 20 i do 30 proc. ,
 • korekty faktur w walucie obcej –

Najważniejsza zmiana – z punktu widzenia wielu przedsiębiorców – dotyczy jednak mechanizmu podzielonej płatności.

Kolejne zmiany w split payment. Dobra wiadomość dla przedsiebiorców

Obecnie przedsiębiorcy nie mają zbyt dużego pola do manewru, jeśli chodzi o to, jakie podatki i należności mogą regulować środkami z rachunku VAT. W ramach SLIM VAT 3 katalog ma jednak zostać rozszerzony o:

 • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
 • podatek od sprzedaży detalicznej,
 • opłatę od środków spożywczych,
 • zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji,
 • podatek tonażowy,
 • podatek od małpek,
 • odsetki za zwłokę w wymienionych podatkach i opłatach.

Oprócz tego, jeśli płatność za fakturę realizowana przy zaangażowaniu faktora w ramach tzw. faktoringu odwrotnego dokonana zostanie właśnie w mechanizmie podzielonej płatności, nabywca (klient faktora) będzie mógł korzystać z tych szczególnych rozwiązań.

Projekt SLIM VAT 3 ma wejść w życie już 1 stycznia 2023 r.