MF chce ułatwić życie przedsiębiorcom. Szykuje nowe przepisy dotyczące m.in. podatku VAT

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (11)
MF chce ułatwić życie przedsiębiorcom. Szykuje nowe przepisy dotyczące m.in. podatku VAT

Ministerstwo Finansów ma zamiar kontynuować wprowadzanie uproszczeń w podatku od towarów i usług. Startują prekonsultacje projektu SLIM VAT 3. Czy to dla przedsiębiorców dobre informacje?

SLIM VAT 3. Ruszają prekonsultacje kolejnego projektu

Pierwszy pakiet SLIM VAT zaczał obowiązywać 1 stycznia 2021 r. W ramach zmian:

  • wprowadzono regulacje określające sposób ujęcia korekt in plus oraz usunięcie wymogu uzyskania potwierdzenia faktury korygującej przy korekcie in minus,
  • podniesiono cenę jednostkową prezentu o małej wartości,
  • wprowadzono zmiany w mechanizmie podzielonej płatności, wiążących informacji stawkowych (WIS) czy w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnego

Oprócz tego wydłużono termin odliczenia VAT na bieżąco czy wprowadzono możliwość odliczenia VAT przy refakturowaniu usług noclegowych.

W trakcie 2021 r. wprowadzono również – częściowo (niektóre rozwiązania zaczęły obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2022 r.) pakiet SLIM VAT 2. W jego ramach dokonano kolejnych zmian w MPP, dostosowano przepisy dotyczące ulgi na złe długi do wytycznych TSUE, zmieniono terminy informacji dla VAT-26, wprowadzono uregulowania uwzględniające skutki brexitu czy usunięto 3-miesięczne ograniczenia w odliczaniu VAT przy Wewnątrzwspólnotowym Nabyciu Towarów (WNT), imporcie usług i innych przypadkach odwrotnego obciążenia.

Co kryje w sobie SLIM VAT 3, który właśnie trafił do prekonsultacji? Jak wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski, nowy pakiet ma usunąć wiele przestarzałych obowiązków, ciążących obecnie na firmach. Jak podaje wiceminister, w ramach projektu zaproponowano rezygnację z wymogu posiadania faktury przy odliczaniu podatku naliczonego z tytułu inijnych nabyć towarów.

Oprócz tego zlikwidowany miałby zostać obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej, jeśli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty z tytułu zaliczki w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy. Przedsiębiorca mógłby sam zdecydować, czy otrzymane zaliczki dokumentować fakturami, czy jedynie wystawić zbiorczą fakturę rozliczeniową.

SLIM VAT 3: co jeszcze proponuje Ministerstwo Finansów?

Nowy pakiet SLIM VAT 3 ma również poprawić płynność finansową firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności. Ma to być możliwe dzięki temu, że – jeśli proponowane zmiany wejdą w życie – środki z rachunku VAT będą mogły zostać wykorzystane również do zapłaty podatku od sprzedaży detalicznej oraz podatku tonażowego.

To, co może szczególnie zainteresować przedsiębiorców, to prawdopodobna zmiana dotycząca statusu małego podatnika – limit wartości sprzedaży, liczony razem z kwotą podatku, ma wzrosnąć w tym przypadku do 2 mln euro.

Co jeszcze może się zmienić? Więcej podatników będzie mogło składać deklaracje za okresy kwartalne, dodatkowo ma nastąpić również poszerzenie zakresu niektórych zwolnień z VAT. Oprócz tego – jeśli zmiany wejdą w życie – WIS zostaną skonsolidowane i ujednolicone, zniknie też obowiązek drukowania dokumentów przez kasy online czy kasy wirtualne. Dodatkowo szykują się też ułatwienia w pakiecie VAT-ecommerce.

Na razie nie wiadomo, kiedy nowe przepisy mogłyby wejść w życie. Obecnie – do 14 lutego – trwają prekonsulacje otwarte dla wszystkich. Zainteresowane osoby mogą przesyłać wiadomości na adres sekretariat.pt@mf.gov.pl.