Przełożony także może być ofiarą prześladowania. Staffing wcale nie jest rzadkim zjawiskiem

Praca Prawo Dołącz do dyskusji
Przełożony także może być ofiarą prześladowania. Staffing wcale nie jest rzadkim zjawiskiem

Zjawisko mobbingu jest znane od wielu lat i ma miejsce nie tylko w Polsce, ale także w wielu innych krajach. Walka z tym zjawiskiem przybiera na sile, a osoby poszkodowane coraz częściej chcą sięgać po pomoc. Niewielu z nas jednak wie, że mobbing może dotyczyć także drugiej strony – przełożonego i pracodawcy. Kiedy sytuacja tego typu wymknie się spod kontroli, może dojść do sytuacji bardzo nieprzyjemnych. Skutkiem mobbingowania pracodawcy jest np. wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych w stosunku do pracownika.

Staffing – czyli mobbing, który dotyczy pracodawców lub kadry kierowniczej

Przyczyny tego zjawiska leżą w złych relacja na linii pracownik-przełożony lub pracownik-pracodawca. W takim wypadku jeden pracownik lub grupa pracownicza stara się w jak najbardziej dotkliwy sposób zaburzyć pracę zespołu. Staffing może objawiać się przede wszystkim w zachowaniach godzących w bezpośrednich przełożonych. Celem tego typu działania pracowników może być na przykład wyeliminowanie ich z firmy. Pracownicy mogą także spiskować, plotkować czy wyśmiewać kompetencje przełożonego. Do zjawiska staffingu zaliczymy także np. notoryczne nieodbieranie służbowego telefonu lub nieodpisywanie na wiadomości e-mail.

Mimo że o zjawisku tym mówi się mało, może ono powodować bardzo daleko idące konsekwencje. Tak jak mobbing, staffing wprowadza toksyczną i często brutalną atmosferę do miejsca pracy. Osoby pracujące na konkretnych stanowiskach mogą być zaangażowane w intrygi i działania, których celem jest tylko i wyłącznie  podważenie działań przełożonego. Trwanie takiego procederu osłabia całą firmę, więc ze staffingiem powinni walczyć wszyscy, którym zależy na odpowiednim funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Pracodawca może wdrożyć mechanizmy obronne przed tym zjawiskiem

Jeżeli przełożony lub pracodawca będzie „staffingowany” przez jednego lub kilku pracowników, może podjąć kroki, w celu rozwiązania tego problemu i naprawienia relacji międzyludzkich w firmie. Jednym z rozwiązań takiej sytuacji jest wypowiedzenie umowy o prace z winy pracownika. Przełożony, który padł ofiarą staffingu, może także zażądać przeprosin lub innego rodzaju naprawienia skutków swoich czynów. W grę wchodzi także wypłata zadośćuczynienia w formie pieniężnej.

Procedury antymobbingowe, które zostają wprowadzane od wielu lat w firmach, powinny dotyczyć także zjawiska staffingu.  Odpowiednie procedury powinny chronić nie tylko pracodawcę, ale także pracowników. Dlatego rozwiązania, których celem jest przeciwdziałanie toksycznym zachowaniom w pracy, muszą obejmować każdy rodzaj patologii w relacjach pracowników i kierownictwa.