Żeby nie skończyć jak Robert Makłowicz… O tym musisz pamiętać w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę

Gorące tematy Praca Dołącz do dyskusji (80)
Żeby nie skończyć jak Robert Makłowicz… O tym musisz pamiętać w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę

Przed weekendem media obiegła informacja o zakończeniu współpracy TVP z Robertem Makłowiczem – twórcą niezwykle popularnych programów kulinarno-podróżniczych. Spór dziennikarza z telewizją z zapartym tchem śledził polski internet, który raczej jednomyślnie opowiedział się po stronie sympatycznego kucharza krytyka kulinarnego. 

O zakończeniu współpracy Robert Makłowicz poinformował na swoim facebookowym profilu, gdzie opisał sposób, w jaki stacja mu podziękowała. Chociaż  obie strony  nie współpracowały ze sobą na podstawie umowy o pracę a (zapewne) z wykorzystaniem innych umów śmieciowych cywilnoprawnych to skojarzenia z wypowiedzeniem umowy o pracę nasuwają się same.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Łączący strony (czyli pracownika i pracodawcę) stosunek pracy może rozwiązać w dowolnej chwili każda z nich. Umowa wygasa z upływem określonego z kodeksie pracy czasu, czyli okresu wypowiedzenia.

Art. 32. kodeksu pracy
§ 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem.
§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

Długość wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę jest wyrazem określenia chęci zakończenia współpracy która, co do zasady, kończy się po upływie określonego czasu. Okresy te różnią się w zależności od rodzaju, okresu na jaki została zawarta oraz dotychczasowego okresu zatrudnienia i tak:

Umowa zawarta na okres próbny:

Art. 34. kodeksu pracy
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Umowa zawarta na czas określony bądź nieokreślony (popularnie zwana „umową na stałe”):

Art. 36. kodeksu pracy
§ 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okresy te skracają się w sytuacji gdy pracodawca ogłosił likwidację bądź upadłość.

Warunki wypowiedzenia

Przede wszystkim wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie. Nie jest to jednak niezbędne dla skuteczności takiego oświadczenia. Wypowiedzenie ustne może być podstawą do kwestionowania go przez pracownika przed sądem pracy.

Gdy pracownik jest zatrudniony na czas nieokreślony lub gdy pracodawca chce go zwolnić niczym filmowy wilk z Wall Street, czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia, wypowiedzenie powinno zawierać uzasadnienie. Ponownie – nie jest do niezbędne ale jego brak może być wskazywać na wadliwość tego oświadczenia i być kwestionowane przed sądem pracy.

Uzasadniać wypowiedzenia nie musi pracownik.

W wypowiedzeniu powinno się również znaleźć pouczenie o tym, że pracownikowi przysługuje odwołanie do sądu pracy. Ma on na to 21 dni.

Co ważne, dla skuteczności wypowiedzenia nie potrzeba zgody obu stron. Dlatego na przykład odmowa podpisu pod wypowiedzeniem nie powoduje jego nieważności. Pokrzywdzona strona może, w przypadku stwierdzenia jego wadliwości dochodzić swoich praw przed sądem pracy. Wypowiedzenie uznawane jest za złożone skutecznie z chwilą, gdy druga strona miała możliwość zapoznania się z nim.

Kiedy nie można wypowiedzieć umowy?

Kodeks pracy przewiduje ochronę pracownika przed wypowiedzeniem umowy w określonych przypadkach:

  • gdy pracownik jest w tzw. wieku przedemerytalnym
  • gdy pracownik przebywa na urlopie albo jego nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona (np. zwolnienie lekarskie)
  • gdy pracownica jest w ciąży oraz na urlopie macierzyńskim
  • gdy pracownik przebywa na urlopie wychowawczym

Niektóre ustawy przewidują dodatkowe ograniczenia, np. w stosunku do posłów i senatorów, osób powołanych do wojska czy w stosunku do członków związków zawodowych.

Jeśli pracodawca wypowiedział Ci umowę sprawdź czy dochował wszystkich warunków a w razie wątpliwości nie wahaj się skorzystać z usług profesjonalisty. Swoich praw warto dochodzić.

Fot. tytułowa: wypowiedzenie umowy o pracę // Pexels