Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Przynajmniej częściowo

Moto Dołącz do dyskusji
Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Przynajmniej częściowo

We wrześniu, ze względu na nowe przepisy, kursy reedukacyjne dla kierowców zostały wycofane. Teraz wracają (choć na nowych zasadach), a kierowcy mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ tym samym punkty karne będą jednak kasowane. 

Punkty karne będą jednak kasowane. Kursy reedukacyjne po nowemu

W Dzienniku Ustaw znalazło się już rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Rozporządzenie określa m.in. szczegółowy program kursu i wysokość opłaty za kurs reedukacyjny (kierowcy zapłacą 500 zł). Kierowcy, którzy przekroczyli limit 24 punktów karnych (lub 20 w przypadku osób z rocznym stażem) i nie będą chcieli wziąć udziału w kursie, stracą prawo jazdy. Kurs wyzeruje punkty karne posiadane przez kierowcę.

Z rozporządzenia wynika, że na nowych zasadach kurs reedukacyjny dla kierowców potrwa łącznie 28 godzin i będzie realizowany w 4 dni. „Godzina lekcyjna” potrwa 45 minut; jednego dnia będzie można zrealizować łącznie 7 takich lekcji.

Jak będzie wyglądać program takiego kursu? Pierwszego dnia zajęcia będą poświęcone indywidualnym przyczynom naruszania zasad i przepisów ruchu drogowego. Drugiego dnia zostaną z kolei przypomniane główne zasady i przepisy ruchu drogowego, a także – podstawowe techniki kierowania pojazdami. Trzeciego dnia kierowców czeka wykład na temat przyczyn, skutków i możliwości zapobiegania wypadkom drogowym, a następnie – warsztaty z symulacji sytuacji drogowych. Czwartego, ostatniego dnia kursu, kierowcy podczas wykładu dowiedzą się, jakie skutki wywołuje alkohol, środki podobne w działaniu do alkoholu i leki. Oprócz tego nacisk zostanie położony też na stosowanie zasady ograniczonego zaufania czy przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad kultury. Czwartego dnia kierowcy dowiedzą się też, na czym polega myślenie przewidujące w kontekście bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na kursie reedukacyjnym dużo uwagi poświęcone zostanie zatem kwestiom szeroko rozumianej odpowiedzialności kierowcy i jego przygotowania do jazdy – mniej czasu przewidziano natomiast na powtórkę przepisów (co akurat wydaje się sensownym rozwiązaniem).

Kierowcy muszą jednocześnie pamiętać, że zgodnie z nowymi przepisami, kasowanie punktów karnych możliwe jest dopiero po upływie 2 lat – i to licząc od daty zapłacenia mandatu. Tym samym jeśli kierujący nie zapłaci mandatu, nie będzie mógł też zrobić kursu reedukacyjnego.

Jest tylko jeden problem

Kierujący powinni mieć też świadomość, że jeśli w ciągu 5 lat po odbyciu kursu reedukacyjnego ponownie przekroczą dozwolony limit punktów karnych, definitywnie stracą prawo jazdy. To będzie oznaczać konieczność odbycia kursu prawa jazdy i zdanie egzaminów.

Problem polega jednak na tym, że na razie kursy reedukacyjne na nowych zasadach de facto nie weszły jednak w życie – będzie to możliwe dopiero w momencie, gdy baza CEPiK będzie posiadać odpowiednie rozwiązania techniczne. To oznacza, że kierowcy będą musieli poczekać nawet kilka miesięcy na możliwość zapisania się na taki kurs.