Media Markt zmienia od rana swój regulamin. To bardzo ważna zmiana dla zwracających i reklamujących towar

Zakupy Zakupy firmowe Dołącz do dyskusji (346)
Media Markt zmienia od rana swój regulamin. To bardzo ważna zmiana dla zwracających i reklamujących towar

Jedna z najbardziej znanych sieci z elektroniką wysłała od rana e-maile do swoich klientów z informacją dotyczącą zmian w swoich regulaminach. Postanowiłem sprawdzić jak zmienił się regulamin Media Markt od 2021 roku.

Nowy rok to czas postanowień, ale też chwila wejścia w życie wielu nowych regulacji, do których muszą dostosować się przedsiębiorcy. Niewykluczone więc, że w nadchodzących dniach otrzymamy jeszcze więcej e-maili lub podanych w inny sposób informacji o zmienionych regulaminach.

Nowy rok, nowa ochrona przedsiębiorców

Nie były to zmiany zaskakujące, ponieważ wielokrotnie zapowiadaliśmy je na łamach Bezprawnika już w przeszłości. Chodzi o zmianę w sposobie traktowania przedsiębiorców w umowach zawieranych ze sklepami, które mogą skutkować na przykład bardziej preferencyjnymi – jak u konsumentów – warunkami rękojmi.

Dotychczasowo regulamin Media Markt wskazywał, że konsument może odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 30 dni od chwili wydania towaru, co było prokonsumenckim rozszerzeniem powszechnie obowiązujących, 14-dniowych przepisów. Co więcej, regulamin Media Markt wskazywał, że nawet przedsiębiorca może odstąpić od takiej umowy bez podania przyczyny, choć musi to zrobić w terminie 7-dniowym, co jednak i tak było pewnego rodzaju uprzejmością ze strony sklepu, który gwarantował takie uprawnienie bez wdawania się w dywagacje czy ktoś rzeczy faktycznie będzie używał w działalności gospodarczej, czy nie.

Jak zmienił się regulamin Media Markt?

Regulamin Media Markt wzbogacił się dziś o postanowienie dotyczące odstąpienia od umowy przy zakupach bezpośrednio dla działalności gospodarczych:

1a. Punkt 1 stosuje się stosuje się także dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jest to oczywiście nawiązanie i próba dostosowania treści regulaminu do nowelizacji Ustawy o prawach konsumentach, która od dziś cieszy nas nowym art. 38a:

Art. 38a. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Swoją drogą, mam sporo przemyśleń odnośnie tego przepisu i jeszcze dziś odniosę się do niego na łamach Bezprawnik.pl – zapraszam do lektury stałych czytelników.

Analogicznie, również szereg przepisów dotyczących rękojmi za wady w zaktualizowanym regulaminie Media Markt od teraz stosuje się również do przedsiębiorców.

  1. Zawarte w niniejszym punkcie VIII. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się także dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Mam firmę, kupuję w Media Markt, co teraz?

Zakupy firmowe to jedna z nielicznych przyjemnych stron prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak same w sobie były od lat obarczone licznymi niedoskonałościami w zakresie ochrony praw kupujących – słabszym prawem odstąpienia od umowy, osłabioną lub nawet nieistniejącą rękojmia. Oczywiście wiele tutaj zależało od polityki samego sklepu, te najbardziej szanowane marki starały się dawać ochronę prowadzącym działalność gospodarczą, by jednak wybierali zakupy w ich sklepach. Nowelizacja z 2021 roku nie jest też kompletnym novum w stosunkach pomiędzy sprzedającym, a kupującym, ponieważ taka interpretacja już istniejących przepisów generalnie istniała w praktyce – że jeśli przedsiębiorca nie kupuje czegoś związanego z JDG, to jest de facto zwykłym konsumentem – natomiast bez twardej podstawy prawnej nie zawsze chciano się temu przychylać.

No dobrze, to jak to teraz będzie? Załóżmy, że kupujemy przez internet, „na firmę” smartfon, który wchodzi w zakres naszej działalności. Nowy regulamin Media Markt – podobnie jak to było wcześniej – pozwala nam na odstąpienie od takiej (zawartej na odległość) umowy w ciągu 7 dni od zakupu bez podania przyczyny. A teraz załóżmy, że kupujemy „rower”, który ani trochę nie wchodzi w zakres naszego PKD (na przykład typowego dla programisty. Wtedy jesteśmy chronieni jak zwykli programiści – 30-dniowym (bo na tyle pozwala regulamin Media Markt) prawem do odstąpienia od umowy.

Media Markt zmienił regulamin, ale nie tylko on

Podobnie sprawa ma się w przypadku rękojmi. Ta akurat w Media Markt jest „w porządku”, to znaczy – trwa 2 lata niezależnie od tego czy kupuje osoba prywatna, czy przedsiębiorca. Ale sieć wiernie już kopiuje kodeks cywilny w zakresie ograniczeń dla przedsiębiorców – na tych spoczywa od początku ciężar dowodu, mają też mniejsze pole manewru przy żądaniach dotyczących tego w jaki sposób sprzedawca może postąpić z towarem. Ze smartfonem będziemy nadal ograniczani. Z rowerem już nie – wracamy na poziom praw zwykłego konsumenta.

I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o zmiany, o których pewnie będziemy dziś informowani przez różne sklepy internetowe (właśnie wpłynął analogiczny email od eObuwie.pl).