ecommerce

Sprzedawco uaktualnij swój regulamin! Nowe obowiązki dla sprzedawców w internecie

Justyna Bieniek
31.12.2022
Justyna Bieniek
Justyna Bieniek
31.12.2022
Sprzedawco uaktualnij swój regulamin! Nowe obowiązki dla sprzedawców w internecie

Zmiany w rękojmi w 2023 roku wymuszają również wiele zmian dla sprzedawców. Chodzi przede wszystkim o uaktualnienie regulaminów sklepów internetowych, ale nie tylko. Na początku roku właściciele sklepów powinni przejrzeć całą dokumentację związaną z działalnością ecommerce.

1 stycznia 2023 roku wchodzą w życie zmiany, które w wielu aspektach przywołują pojęcia i rozwiązania znane do 2014 roku. Dla konsumentów są to korzystne zmiany, ponieważ wzmacniają ich pozycje. Dla sklepów internetowych jest to zmiana dość problematyczna. Oprócz nowych obowiązków prawnych czeka je również aktualizacja regulaminów i dokumentów. O jakich najważniejszych aktualizacjach należy pamiętać?

Regulamin sklepu internetowego 2023

Podstawą legalnie działającego sklepu internetowego jest jego regulamin. Musi być on zgodny z obowiązującymi przepisami. Pierwszym krokiem jest więc zmiana wskazywanych w jego poszczególnych punktach przepisów. W szczególności należy zwrócić uwagę na odwołania do zapisów Kodeksu cywilnego i przepisów o rękojmi (chodzi o art. 556 – 576 kc). Te jak wiadomo, przestają obowiązywać. Zastępują je przepisy ustawy o prawach konsumentów. Jeżeli więc w punktach regulaminu występują odwołania do przepisów z Kodeksu cywilnego, trzeba je zmienić na odpowiednie przepisu nowej ustawy.

Warto zwrócić uwagę czy regulamin sklepu nie wskazuje uprawnień konsumenta. W tym zakresie nastąpią od nowego roku zmiany. Konsument nie będzie mógł wybrać spośród czterech wariantów. W pierwszej kolejności będą przysługiwać mu dwa wyjścia: naprawa bądź wymiana. Dopiero druga reklamacja da mu możliwość wystąpienia o obniżenie ceny lub zwrot rzeczy. Jest to istotna zmiana dla konsumentów, która realnie wpływa na ich uprawnienia. Aktualizacja takich zapisów jest więc bardzo ważna.

Sklepu internetowe będą musiały prześledzić również swój regulamin pod względem występujących w nim pojęć. Z obrotu prawnego znika pojęcie rękojmi za wady. Zamiast niego pojawia się niezgodność towaru z umową.

Ponieważ przepisy wprowadzają pojęcie rękojmi konsumenckiej i oddzielają ją od rękojmi zwykłej. Regulamin powinien uwzględniać tę zmianę w szczególności, jeżeli zakupy w sklepie mogą robić zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci. Konsumentów warto poinformować w regulaminie także o zmianach w ponoszeniu przez sprzedawców kosztów odebrania towaru objętego reklamacją. Od 1 stycznia będzie je ponosił sklep.

Do regulaminu trzeba będzie dodać również numer telefonu, przepisy wprowadzają obowiązek podawania danych kontaktowych do sklepu internetowego. Jeżeli sklep stosuje funkcjonalność pozwalającą na wymianę wiadomości z klientem (np. czat), taka informacja również będzie musiała zostać uwzględniona w regulaminie.

Inne zmiany w prawie dla sklepów internetowych

Regulamin sklepu internetowego to nie jedyny dokument, który należy uaktualnić w związku z wchodzącymi w życie przepisami. Po wejściu nowych przepisów w życie uaktualnienia wymagać będą również procedury reklamacyjne. Przede wszystkim skróci się czas odpowiedzi na reklamację. Będzie on wynosił jedynie 14 dni, a nie jak do tej pory 30 dni. Jeżeli w tym czasie sprzedawca nie udzieli odpowiedzi, reklamacja zostanie uznana. Istotną zmianą jest wydłużenie terminu na złożenie reklamacji. Będzie on wynosił 6 lat od ujawnienia wady towaru. Do tego dość długiego termin należy dostosować procedurę reklamacyjną. Obecnie przedawnienie roszczeń następuje po roku od ujawnienia wady.

Obok procedury warto uaktualnić również oświadczenia akceptowane przez konsumentów, dotyczące m.in. wad towarów. Odpowiedzialność za wadę towaru zostaje wyłączona tylko po wyraźnej akceptacji wady przez kupującego. Na odebranie poprawnego oświadczenia trzeba więc zwrócić szczególną uwagę, jeżeli sklep sprzedaje rzeczy z wadami.

Warto zmienić także zasady udzielanej gwarancji. Nowe przepisy przewidują, że nie będzie ona mogła być mniej korzystna niż rękojmia konsumencka. Ponieważ obecnie jest to bardzo rzadko spotykane, tym dokumentom należy się szczególnie przyjrzeć.

Jak widać zmian, które szykują się od przyszłego roku dla sklepów internetowych jest dość sporo. W większości są one dość kosmetyczne, nie powinny więc dokonać rewolucji w funkcjonowaniu sklepów. Chociaż z drugiej strony dochodzi również szereg innych obowiązków, niezwiązanych z regulaminem sklepu internetowego o których należy pamiętać. Mogą one zaważyć na odpowiedzialności sklepu i realnie wpłynąć na straty.