Codzienne ecommerce Zakupy

Historia, a raczej przepisy zatoczyły koło. Nowe-stare pojęcia w przepisach o reklamacji zakupów

Justyna Bieniek
01.01.2023
Justyna Bieniek
Justyna Bieniek
01.01.2023
Historia, a raczej przepisy zatoczyły koło. Nowe-stare pojęcia w przepisach o reklamacji zakupów

Od 1 stycznia 2023 roku czekają nas spore zmiany w prawach konsumenta. Związane jest to z wejściem w życie dyrektywy unijnej Omnibus. Największa rewolucja szykuje się w zakresie reklamacji towarów i usług. O czym należy pamiętać, reklamując towar?

Reklamacja towaru 2023

Długo zapowiadane zmiany nareszcie wchodzą w życie. Od 2023 roku konsumenci zyskają większą ochronę i szeroki wachlarz dochodzenia swoich praw. Chociaż na pierwszy rzut oka, w wielu zakresach wróciliśmy do rozwiązań znanych i istniejących w polskim prawie do 2014 roku.

Chodzi o dobrze znane pojęcie niezgodności towaru z umową, które w 2014 roku zastąpiła rękojmia za wady fizyczne i prawne. Po nowelizacji, która weszła w życie w 2014 roku, przepisy dotyczące reklamacji przeniesione zostały do Kodeksu cywilnego, a oddzielna ustawa straciła moc obowiązującą. Od 2023 roku problemy konsumentów ponownie przeniesione zostają do oddzielnej ustawy. Mowa o ustawie o prawach konsumentów, w której opisane zostały zasady reklamacji towarów. Tym samym przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi nie będą stosowane do umów zawieranych z konsumentami.

Zmiany w rękojmi 2023

Nowe przepisy wprowadzają kilka ważnych zmian. Przede wszystkim wydłużają domniemanie, że towar był niezgodny z umową już w chwili zakupu do 2 lat. Do tej pory takie domniemanie istniało tylko przez rok od zakupu. Sklep nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową tylko wtedy, kiedy wyraźnie poinformuje konsumenta o wadach rzeczy, a konsument taką informację przyjmie i zaakceptuje. Do przepisów wraca również dobrze znane pojęcie niezgodności towaru z umową, które zastąpi funkcjonujący do tej pory podział na wady fizyczne i prawne. Zniknie także roczne przedawnienie roszczenia o usunięcie wady lub wymianę. Zastąpią go ogólnie obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń, które w przypadku odpowiedzialność za wadę będą wynosić 6 lat. Dla konsumentów oznacza to, że od momentu stwierdzenia wady będą mieć 6 lat na jej zgłoszenie. Realnie więc wydłuża to możliwość złożenia reklamacji.

Sklep będzie miał krótszy czas na udzielenie odpowiedzi na reklamację. Obecnie jest to 30 dni. Od 1 stycznia będzie to 14 dni. Ważne zmiany nastąpią w obrębie uprawnień konsumenta co do likwidacji niezgodności towaru z umową. Konsument w pierwszej kolejności będzie mógł żądać naprawy lub wymiany towaru. Dopiero przy składaniu reklamacji po raz drugi, do jego uprawnień dojdzie również możliwość obniżenia ceny lub zwrotu rzeczy. Znacznie ograniczy więc to obowiązujące obecnie prawa.

Jak widać, nowe przepisy wprowadzają sporo zmian, o których trzeba będzie pamiętać. Na korzyść dla konsumentów z całą pewnością zmieniają się terminy. Początkowo trochę zamieszania może wywołać powrót do starych i dobrze znanych pojęć, ostatecznie jednak jako konsumenci na pewno otrzymamy sporo mocnych narzędzi do walki o realizację reklamacji.