Revolut promował śmiecenie na polskich ulicach? Jest decyzja w tej sprawie

Finanse Środowisko Dołącz do dyskusji
Revolut promował śmiecenie na polskich ulicach? Jest decyzja w tej sprawie

W odpowiedzi na skargę złożoną przez konsumenta, Komisja Etyki Reklamy, funkcjonująca pod egidą Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, wydała swoje orzeczenie dotyczące kontrowersyjnej reklamy firmy Revolut LTD sp. z o.o. Skarga, oznaczona sygnaturą akt KER/186/23, została rozpatrzona przez zespół orzekający w składzie: Agnieszka Krajnik, Przemysław Mitraszewski i Wojciech Piwocki, przewodniczący, podczas posiedzenia 10 stycznia 2024 roku. 

Reklama, która stała się przedmiotem skargi, przedstawiała młodego mężczyznę płacącego kartą Revolut w różnych sytuacjach zakupowych, jednocześnie wyrzucającego za sobą śmieci. Skarżący zarzucił, że reklama ta promuje zachowania społecznie nieodpowiedzialne i szkodliwe dla środowiska.

Czy Revolut promował zaśmiecanie polskich ulic?

W swojej ocenie, Komisja Etyki Reklamy zwróciła uwagę na to, że przekaz reklamowy miał na celu ukazanie mobilności i wszechstronności oferty Revolut, pozwalającej na płatności kartą w różnych częściach świata. Interpretacja skarżącego, wskazująca na promowanie śmiecenia, została uznana za subiektywną i niepopartą zasadną argumentacją. Zespół orzekający podkreślił, że przeciętny konsument, rozumiany jako osoba dostatecznie dobrze poinformowana, uważna i ostrożna, nie odczytuje motywu zaśmiecania w sposób dosłowny. Zdaniem Komisji, element wyrzucania śmieci przez postać w reklamie miał charakter przenośni i był dozwolonym w reklamie zabiegiem hiperbolizacji.

Ponadto, Komisja zaznaczyła, że jej zadaniem jest działanie w interesie publicznym i ochrona konsumentów, przy jednoczesnym uwzględnieniu standardów rynku reklamy, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Przy ocenie reklamy brano pod uwagę także czynniki społeczne, kulturowe i językowe, a także przynależność konsumenta do szczególnej grupy, która mogłaby być szczególnie podatna na oddziaływanie reklamy.

Komisja Etyki Reklamy po stronie fintechu

W rezultacie, po dokładnej analizie przedstawionego przypadku, Komisja Etyki Reklamy orzekła, że reklama Revolut nie narusza ogólnie przyjętych norm etycznych. Interpretacja przedstawiona przez skarżącego nie znalazła potwierdzenia w ocenie Komisji, która podkreśliła znaczenie subtelnych zabiegów reklamowych i przenośni w komunikacji marketingowej.

Decyzja Komisji Etyki Reklamy podkreśla znaczenie odpowiedzialnej interpretacji przekazów reklamowych, jak również stanowi przypomnienie dla firm i twórców reklam o potrzebie zachowania ostrożności przy używaniu pewnych obrazów i metafor, które mogą być źle interpretowane przez część odbiorców.