Zużywanie służbowego paliwa do celów prywatnych wymaga zaewidencjonowania na kasie fiskalnej. Wyrok NSA nie pozostawia wątpliwości

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (75)
Zużywanie służbowego paliwa do celów prywatnych wymaga zaewidencjonowania na kasie fiskalnej. Wyrok NSA nie pozostawia wątpliwości

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, rozliczanie się z zużycia służbowego paliwa w związku z korzystaniem z firmowego samochodu możliwe jest jedynie wraz z zaewidencjonowaniem tego faktu w kasie fiskalnej przedsiębiorcy. Rozliczenie służbowego paliwa a paragon.

Rozliczanie służbowego paliwa a paragon

Ten wyrok NSA może znacznie utrudnić życie osobom, które wykorzystywały służbowe pojazdy do załatwiania prostych spraw życia codziennego. Od teraz odwiezienie dzieci do szkoły lub przedszkola, bądź wyjazd na małe zakupy będą czasami wymagały zaewidencjonowania tego faktu w kasie fiskalnej przedsiębiorcy, mającego własność pojazdu.

Co ciekawe, resort finansów na pytanie o obowiązek ewidencjonowania wykorzystanego służbowego paliwa na kasie fiskalnej stwierdził, że nie jest to konieczne. Wyrok NSA znacznie zmienia postać rzeczy.

Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy i partner w KNDP, zaznacza, iż

Skutki tego orzeczenia może odczuć każda firma, która udostępnia służbowe samochody pracownikom. A nawet indywidualni przedsiębiorcy, którzy wykorzystują jedno auto zarówno do celów prywatnych, jak i służbowych.

Ekspert twierdzi, że wyrok może doprowadzić do podwójnego opodatkowania w przedsiębiorstwach, stosujących mieszany system rozliczania VAT.

Z jednej strony Ministerstwo Finansów twierdzi, że jeśli firma odlicza 50 proc. VAT od samochodów służbowych, to ich nieodpłatne używanie nie będzie podlegało opodatkowaniu, a tym samym nie będzie wymagało ewidencjonowania.

Czyje jest paliwo?

Problemem jest jednak fakt, że jeżeli pracownik zatankuje pojazd we własnym zakresie, to – poza tym, że następuje zużycie płynów oraz oleju – paliwo zostaje zmieszane z paliwem służbowym, a jednoznaczne i precyzyjne stwierdzenie kiedy kończy się paliwo pracownika okazuje się niemożliwością.

W takiej sytuacji dochodzi również do nieodpłatnego zużycia firmowego paliwa na cele prywatne, co tym samym – w myśl ustawy o podatku od towarów i usług – jest opodatkowane i wymaga zaewidencjonowania na kasie fiskalnej, co potwierdza Urząd Skarbowy.

Czy takie rozstrzygnięcie oznacza, że sądy są złe i rozstrzygają niesprawiedliwie? Bynajmniej. Sądy Administracyjne badają jedynie zgodność działań organów administracji z przepisami prawa, nie zajmując się ich słusznością. Jeżeli można kogokolwiek winić za takie rozwiązania, to tylko racjonalnego ustawodawcę.