PFR przypomina, jakie dokumenty trzeba złożyć, by nie stracić subwencji z tarczy finansowej. Zwraca też uwagę na kilka innych kwestii

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (47)
PFR przypomina, jakie dokumenty trzeba złożyć, by nie stracić subwencji z tarczy finansowej. Zwraca też uwagę na kilka innych kwestii

Część przedsiębiorców jest zobowiązana do dostarczenia do końca roku dodatkowych dokumentów w związku z tarczą finansową PFR. Dotyczy to wszystkich beneficjentów programu, w imieniu których ktoś inny składał wniosek o środki z tarczy. PFR informuje przy okazji, kiedy przedsiębiorcy mogą liczyć na informację o poprawności złożonych dokumentów. 

Rozliczenie tarczy finansowej PFR: konieczność złożenia dokumentów

Już jakiś czas temu informowaliśmy na łamach Bezprawnika, że część przedsiębiorców jest zobowiązana do jak najszybszego dostarczenia odpowiednich dokumentów – aby możliwe było prawidłowe rozliczenie tarczy finansowej PFR. Chodzi o tych beneficjentów programu, w imieniu których inne osoby złożyły wniosek o przyznanie subwencji finansowej. Rodzaj dokumentów, które należy dostarczyć, różni się w zależności od tego, kto złożył wniosek. Z racji tego, że przedsiębiorcy mieli pewne wątpliwości co do tego, jakie ostatecznie dokumenty muszą dostarczyć, PFR zdecydował się na opublikowanie specjalnych objaśnień.

Zgodnie z nimi, jeśli umowa subwencji finansowej została zawarta przez osobę upoważnioną do samodzielnego działania w imieniu beneficjenta, konieczne jest przedłożenie jednego z dwóch dokumentów. Może to być albo informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z KRS, z którego to umocowanie do działania w imieniu beneficjenta wynika, albo – wydruk z CEIDG, potwierdzający tę informację.

Z kolei jeśli umowa została zawarta przez osobę, która nie była upoważniona do samodzielnego działania, ale posiadała odpowiednie pełnomocnictwo, konieczne jest złożenie:

  • albo pełnomocnictwa – razem z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu/pełnemu z KRS/wydrukowi z CEIDG, w których ujawnione zostały dane osób upoważnionych do udzielenia pełnomocnictwa,
  • albo oświadczenia retrospektywnego – w którym beneficjent potwierdza zawarcie umowy subwencji finansowej podpisanej przez osobę umocowaną do działania w imieniu beneficjenta + wymienianą wyżej informację odpowiadającą odpisowi z KRS/wydrukowi z CEIDG, w których ujawnione są dane osób upoważnionych do podpisania tego oświadczenia.

Jednocześnie specjaliści już wcześniej zastrzegali, że być może lepszym rozwiązaniem byłoby złożenie przez przedsiębiorców zarówno pełnomocnictwa jak i oświadczenia oraz towarzyszących im informacji. Z informacji PFR wynikałoby jednak, że teoretycznie nie jest to konieczne, by wywiązać się z nałożonego obowiązku dotyczącego przedłożenia odpowiednich dokumentów.

Rozliczenie tarczy finansowej PFR: konieczne formy szczególne dokumentów

PFR przypomina też, że w przypadku niektórych dokumentów konieczne jest zachowanie formy szczególnej. Chodzi o pełnomocnictwo i oświadczenie retrospektywne. Jeśli przedsiębiorca zamierza je przedłożyć w formie pisemnej, konieczne jest, aby na dokumentach znalazły się notarialnie potwierdzone podpisy. Jeśli w formie elektronicznej – kwalifikowane podpisy elektroniczne. Dodatkowo należy pamiętać, że w przypadku spółek cywilnych podpisy na tych dokumentach muszą złożyć wszyscy wspólnicy. Wzór oświadczenia i pełnomocnictwa można znaleźć na stronie PFR.

Przedsiębiorcy na razie nie dowiedzą się, czy złożyli poprawne dokumenty

Co interesujące, PFR już teraz ostrzega przedsiębiorców, że banki (do których przedsiębiorcy z sektora MŚP muszą dostarczyć dokumenty) nie są wcale zobowiązane do udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, czy złożone dokumenty są poprawne. Weryfikacja tych dokumentów – także przez PFR – będzie dokonywana w I kwartale 2021 r.

Przedsiębiorcy, którzy nie złożą dokumentów do 31 grudnia 2020 r. mogą być zmuszeni do zwrotu subwencji z tarczy PFR.