PFR przypomina, jakie dokumenty trzeba złożyć, by nie stracić subwencji z tarczy finansowej. Zwraca też uwagę na kilka innych kwestii

Finanse Firma dołącz do dyskusji (18) 28.12.2020
PFR przypomina, jakie dokumenty trzeba złożyć, by nie stracić subwencji z tarczy finansowej. Zwraca też uwagę na kilka innych kwestii

Edyta Wara-Wąsowska

Część przedsiębiorców jest zobowiązana do dostarczenia do końca roku dodatkowych dokumentów w związku z tarczą finansową PFR. Dotyczy to wszystkich beneficjentów programu, w imieniu których ktoś inny składał wniosek o środki z tarczy. PFR informuje przy okazji, kiedy przedsiębiorcy mogą liczyć na informację o poprawności złożonych dokumentów. 

Rozliczenie tarczy finansowej PFR: konieczność złożenia dokumentów

Już jakiś czas temu informowaliśmy na łamach Bezprawnika, że część przedsiębiorców jest zobowiązana do jak najszybszego dostarczenia odpowiednich dokumentów – aby możliwe było prawidłowe rozliczenie tarczy finansowej PFR. Chodzi o tych beneficjentów programu, w imieniu których inne osoby złożyły wniosek o przyznanie subwencji finansowej. Rodzaj dokumentów, które należy dostarczyć, różni się w zależności od tego, kto złożył wniosek. Z racji tego, że przedsiębiorcy mieli pewne wątpliwości co do tego, jakie ostatecznie dokumenty muszą dostarczyć, PFR zdecydował się na opublikowanie specjalnych objaśnień.

Zgodnie z nimi, jeśli umowa subwencji finansowej została zawarta przez osobę upoważnioną do samodzielnego działania w imieniu beneficjenta, konieczne jest przedłożenie jednego z dwóch dokumentów. Może to być albo informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z KRS, z którego to umocowanie do działania w imieniu beneficjenta wynika, albo – wydruk z CEIDG, potwierdzający tę informację.

Z kolei jeśli umowa została zawarta przez osobę, która nie była upoważniona do samodzielnego działania, ale posiadała odpowiednie pełnomocnictwo, konieczne jest złożenie:

  • albo pełnomocnictwa – razem z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu/pełnemu z KRS/wydrukowi z CEIDG, w których ujawnione zostały dane osób upoważnionych do udzielenia pełnomocnictwa,
  • albo oświadczenia retrospektywnego – w którym beneficjent potwierdza zawarcie umowy subwencji finansowej podpisanej przez osobę umocowaną do działania w imieniu beneficjenta + wymienianą wyżej informację odpowiadającą odpisowi z KRS/wydrukowi z CEIDG, w których ujawnione są dane osób upoważnionych do podpisania tego oświadczenia.

Jednocześnie specjaliści już wcześniej zastrzegali, że być może lepszym rozwiązaniem byłoby złożenie przez przedsiębiorców zarówno pełnomocnictwa jak i oświadczenia oraz towarzyszących im informacji. Z informacji PFR wynikałoby jednak, że teoretycznie nie jest to konieczne, by wywiązać się z nałożonego obowiązku dotyczącego przedłożenia odpowiednich dokumentów.

Rozliczenie tarczy finansowej PFR: konieczne formy szczególne dokumentów

PFR przypomina też, że w przypadku niektórych dokumentów konieczne jest zachowanie formy szczególnej. Chodzi o pełnomocnictwo i oświadczenie retrospektywne. Jeśli przedsiębiorca zamierza je przedłożyć w formie pisemnej, konieczne jest, aby na dokumentach znalazły się notarialnie potwierdzone podpisy. Jeśli w formie elektronicznej – kwalifikowane podpisy elektroniczne. Dodatkowo należy pamiętać, że w przypadku spółek cywilnych podpisy na tych dokumentach muszą złożyć wszyscy wspólnicy. Wzór oświadczenia i pełnomocnictwa można znaleźć na stronie PFR.

Przedsiębiorcy na razie nie dowiedzą się, czy złożyli poprawne dokumenty

Co interesujące, PFR już teraz ostrzega przedsiębiorców, że banki (do których przedsiębiorcy z sektora MŚP muszą dostarczyć dokumenty) nie są wcale zobowiązane do udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, czy złożone dokumenty są poprawne. Weryfikacja tych dokumentów – także przez PFR – będzie dokonywana w I kwartale 2021 r.

Przedsiębiorcy, którzy nie złożą dokumentów do 31 grudnia 2020 r. mogą być zmuszeni do zwrotu subwencji z tarczy PFR.

18 odpowiedzi na “PFR przypomina, jakie dokumenty trzeba złożyć, by nie stracić subwencji z tarczy finansowej. Zwraca też uwagę na kilka innych kwestii”

  1. Zgodnie z umowa z Pfr, każdy beneficjent musi złożyć odpowiedni dokument, potwierdzający umocowanie do reprezentacji, nawet jeśli prowadzi DG i sam w swoim imieniu złożył wniosek. Idea bank nawet w przypadku spółki zoo z wyłączna 1osoba reprezentacja prezesa żąda oświadczenia z potwierdzonym notarialnie podpisem/podpisem kwalifikowanym i odpisu krs pełnego lub aktualnego z data na dzień złożenia wniosku. Pfr twierdzi, ze wystarczyłby pełny odpis krs ale to bank decyduje ostatecznie jakie dokumenty musimy złożyć.

  2. Ogrom firm typu organizacje koscielne, rolnicy, przedszkola niepubliczne sa teraz zmuszone do zwrotu dotacji ponieważ nie mogą i nie mają KRS o czym na etapie wnioskowania nie bylo mowy..

  3. Zgodnie z informacją na stronie PFR:

    Informujemy, że termin dostarczenia do banków dokumentów potwierdzających umocowanie osób składających wnioski w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (Program) został przedłużony do dnia 31 stycznia 2021 r.

    Także spokojnego Sylwestra ;)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *