Rząd kontra SMS-owi naciągacze: Będą limity opłat, sankcje dla operatorów i blokowanie treści

Technologie Dołącz do dyskusji (118)
Rząd kontra SMS-owi naciągacze: Będą limity opłat, sankcje dla operatorów i blokowanie treści

Chęć otrzymania bonów lub wyników matur skończyła się rachunkiem na 200 zł? Niestety nieuczciwe usługi zamawiane przez SMS ciągle funkcjonują na rynku, przy cichej zgodzie operatorów i pośredników. Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło z tym skończyć proponując zmiany w Prawie telekomunikacyjnym. 

Wygrałeś! Zlokalizuj bliskich! Wyczyść swoją skrzynkę? Otrzymaj bony!

Nieuczciwe usługi Premium SMS mogą reklamować się na różne sposoby. Ostatecznie kończy się tym, że użytkownik wysyła „SMS za złotówkę” warty kilkadziesiąt złotych, albo – co jest gorsze –  nieświadomie włącza usługę subskrypcji i zaczyna regularnie otrzymywać SMS-y za opłatą.

Ogólna niemoc

W czerwcu pisaliśmy o tym, że Plus może być pierwszym operatorem, któremu oberwie się za tolerowanie naciągania na SMS-y o podwyższonej opłacie. Wszyscy bowiem wiedzą, że problem oszustw istnieje, natomiast na rynku panuje ogólna niemoc. Operatorzy nie dyscyplinują podmiotów pośredniczących w płatnościach, pośrednicy nie dyscyplinują firm oferujących usługi. Panuje gremialne przymykanie oczu, a strumyczek pieniędzy rozpływa się między uczestnikami rynku i wszyscy są zadowoleni… z wyjątkiem konsumentów, którzy płaczą i płacą.

Anna Streżyńska usiłowała rozwiązać ten problem jeszcze gdy była Prezesem UKE. Teraz jest ona ministrem cyfryzacji, zatem może zaostrzyć prawo i nie zawahała się tego zrobić. W ubiegłym tygodniu do konsultacji trafił projekt nowelizacji Prawa telkomunikacyjnego, który zmienia m. in. przepisy dotyczące Premium SMS-ów.

Domyślny limit kosztów, sankcje za łamanie zasad

Planowane są następujące zmiany.

  1. Zanim dojdzie do zawarcia umowy i obciążenia opłatami abonenta, jej dostawca obowiązany będzie uzyskać dodatkową zgodę abonenta zgodnie z art. 174 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Ministerstwo zauważa, że rozwiązania takie funkcjonują już na rynku w przypadku usług jednorazowych (informacja od dostawcy usług, iż numer, na który abonent zamierza wysłać SMS, jest numerem o podwyższonej płatności plus wybór potwierdzenia woli skorzystania bądź anulowania wyboru). Zmiany zostaną wprowadzone w art. 64 ust. 4.

  2. Telekomy będą zobowiązane umożliwić  abonentowi wskazanie progu kwotowego, do wysokości którego abonent będzie mógł zgodnie ze swoją wolą korzystać z usług o podwyższonej opłacie. Próg będzie mógł wynosić „0 zł”, czyli możliwe będzie całkowite zablokowanie takich usług. Utrzymana będzie możliwość realizacji połączeń bezpłatnych (zob. zmiana w art. 64 ust. 5).
  3. Jeśli abonent nie wskaże w umowie wspomnianego progu kwotowego – jego wysokość będzie określona domyślnie na poziomie 35 złotych i tylko do tej wysokości będzie on mógł korzystać z usług o podwyższonej opłacie. Jeśli ktoś wykorzysta swój próg i będzie chciał go zwiększyć, będzie miał taką możliwość (zob. zmiana w art. 64 ust. 5a)
  4. Abonenci mają zyskać możliwość całkowitego zablokowania połączeń do i z numerów o podwyższonej opłacie. W chwili obecnej nie jest możliwe zablokowanie SMSów przychodzących (zob. zmiany w art. 64a).
  5. W przypadku naruszenia zasad świadczenia usług o podwyższonej opłacie dostawca usług telekomunikacyjnych nie będzie uprawniony do naliczenia opłat za tak zrealizowane usługi. Ta zmiana (w art. 64b) ma motywować przedsiębiorców telekomunikacyjnych do szczegółowego i zgodnego z prawem ustalania zasad z dostawcami dodatkowych świadczeń.

Bardziej przejrzysty rynek

Bardzo ciekawe są zmiany w art. 65, które mają zwiększyć przejrzystość na rynku usług Premium SMS. Obecnie nie zawsze da się powiedzieć kto świadczy usługę, co utrudnia składanie reklamacji czy skarg. Brak przejrzystości sprzyja też uczestniczeniu w rynku różnym dziwacznym firemkom-krzakom. Opisując przypadek Plusa wspominaliśmy, że nawet operator nie wskazywał kto odpowiada za usługę.

Rejestr ma być usprawniony i uporządkowany. Dane będą przekazywane w formie elektronicznej. W informacji przekazywanej do rejestru będzie chodzić o określenie usługi telekomunikacyjnej z dodatkowym świadczeniem, a nie określenie samego dodatkowego świadczenia. Zdaniem ministerstwa  jako usługi o podwyższonej opłacie nie powinny być zgłaszane np. kolejne konkursy świadczone z wykorzystaniem tego samego numeru, gdyż niepotrzebnie zwielokrotniają wpisy w rejestrze.

Przepisy mają wskazać, że zgłoszenia do rejestru będą dokonywane przynajmniej 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Rejestr będzie więc z pewnością odzwierciedlał wszystkie usługi funkcjonujące na rynku.

Blokowanie

Resort cyfryzacji chce się również zająć informacjami publikowanymi przez naciągaczy na portalach społecznościowych. To jest istna plaga.

Aby z tym walczyć prezes UKE na mocy art. 79b będzie uprawniony do skierowania stosownego żądania do e-usługodawcy (czyli np. do Facebooka) w sprawie natychmiastowego zablokowania treści nakłaniających do korzystania z danej usługi Premium SMS.

Dokument źródłowy

Nie należy myśleć, że ten projekt nowelizacji dotyczy tylko Premium SMS-ów. Jest on dość obszerny i dotyka takich spraw jak likwidacja stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie UKE albo wdrożenie wyroków prejudycjalnych TSUE (konkretnie wyroku z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie C-3/14 Prezes UKE i Telefonia Dialog sp. z o.o. oraz wyroku prejudycjalnego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie  C-397/14 Polkomtel sp. z o.o. i Prezes UKE).

Aby wiedzieć więcej, zajrzyjcie do Projektu nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego z dnia 13.06.2017