Już od lipca skarbówka będzie mogła prześwietlić każdego. Pozna kwoty i daty transakcji

Państwo Podatki Dołącz do dyskusji
Już od lipca skarbówka będzie mogła prześwietlić każdego. Pozna kwoty i daty transakcji

Już 1 lipca tego roku wejdą w życie istotne zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Dotychczas banki musiały udzielać wglądu w prywatne konta obywateli tylko w sytuacji, kiedy toczy się przeciwko nim postępowanie. Od lipca skarbówka będzie mogła prześwietlić każdego, mając wgląd w kwoty i transakcje. 

Skarbówka będzie mogła prześwietlić każdego

Omawiane zmiany dotkną art. 48 w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Zakładają one, że banki będą musiały udzielić organom podatkowym informacji dotyczących m.in. liczby posiadanych kont. Ponadto banki będą zobowiązane do wskazania organom liczby zarejestrowanych obrotów i dokładnego stanu kont.

To nie wszystko. Organ podatkowy będzie mógł też zażądać ujawnienia danych o rachunku nie tylko właściciela, ale także jego pełnomocników. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że skarbówka pozna dokładne kwoty i daty każdej transakcji.

W obecnym stanie prawnym bank przekazuje takie informacje o „osobie podejrzanej”.

Po zmianie będzie to robił już na etapie postępowania przygotowawczego lub w trakcie czynności wyjaśniających w związku z czynami osoby fizycznej. Celem nowych regulacji jest sprawdzenie, czy osoba, którą prześwietla urząd, nie ukrywa dochodów lub prowadzi niezarejestrowany biznes.

Zmiana dotyczy także jeszcze jednej istotnej kwestii. Zostanie poszerzony też katalog instytucji, które będą mogły skorzystać z ww. uprawnień. Dotychczas o prześwietlenie konta obywatela może wnioskować szef KAS i naczelnik urzędu celno-skarbowego. Od lipca uprawnienie takie otrzyma także naczelnik urzędu skarbowego.

Szef KAS komentuje najnowsze zmiany

W najnowszym wywiadzie udzielonym Business Insider Polska szef KAS wyjawia istotę zmian. Wskazuje on, że

Zmieniony przepis w ustawie o KAS ma celu ujednolicenie i doprecyzowanie naszych uprawnień w zakresie dostępu do informacji bankowych. Organy KAS mogą prowadzić równolegle i niezależnie dwa rodzaje postępowań: kontrolne lub podatkowe o charakterze administracyjnym oraz w trybie karnym postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej skarbowej. Dlatego w ramach zmiany przepisów katalog podmiotów uprawnionych do uzyskania informacji bankowych został rozszerzony o naczelnika urzędu skarbowego prowadzącego postępowanie przygotowawcze, który już wcześniej mógł pozyskiwać takie informacje w trakcie kontroli lub postępowania podatkowego. Zmieniony przepis nie może być stosowany bez powiązania z popełnionymi czynami, które są przedmiotem prowadzonego już postępowania przygotowawczego w sprawie osoby podejrzewanej o popełnienie przestępstwa.

Warto dodać, co zostało wyżej zasygnalizowane, że nowelizacja przepisów wprost wykreśla z dotychczasowego brzmienia słowo „podejrzany” na zwrot „osoba fizyczna”. Zatem w sposób istotny poszerzono katalog podmiotów mogących być prześwietlonymi przez skarbówkę. I do tego zdaje się odnosić szef KAS w dalszej części wypowiedzi:

W jednej z odpowiedzi na interpelację poselską zadeklarowałem, że będziemy przyglądali się wykorzystaniu tych przepisów przez urzędników i funkcjonariuszy. Zadbamy o to, aby te przepisy nie były nadużywane. One mają nam pomóc w pracy, w wykrywaniu przestępców podatkowych i nie będą stosowane bez uzasadnionej przyczyny.

Jedyne co można na koniec dodać, komentując ostatnią wypowiedź szefa KAS, to – pożyjemy, zobaczymy.