Skarbówka pozna wartość nowo rejestrowanych samochodów i dowie się, od kogo podatnik nabył pojazd

Moto Państwo Dołącz do dyskusji (28)
Skarbówka pozna wartość nowo rejestrowanych samochodów i dowie się, od kogo podatnik nabył pojazd

Skarbówka w tym roku zyskuje nowe uprawnienia – i dotyczy to zarówno kontrolowania i karania przedsiębiorców, jak i wglądu do danych dotyczących kont bankowych podatników. Okazuje się jednak, że to nie wszystko. Skarbówka uzyska dostęp do dodatkowych danych dotyczących samochodów. 

Skarbówka uzyska dostęp do dodatkowych danych dotyczących samochodów

Temat nowych uprawnień skarbówki był w ostatnim czasie poruszany na łamach Bezprawnika dwukrotnie. Po raz pierwszy – gdy chodziło o nowe uprawnienia skarbówki w karaniu firm i ich kontrolowaniu. Po raz drugi – gdy okazało się, że skarbówka będzie sprawdzać konta bankowe podatników już na etapie postępowania w sprawie. Okazuje się jednak, że to nie wszystko, jeśli chodzi o nowe uprawnienia urzędników. Skarbówka uzyska też dostęp do dodatkowych danych dotyczących samochodów.

Na stronie RCL pojawił się nowy projekt rozporządzenia Ministra Finansów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych. Jak można przeczytać w uzasadnieniu,

Nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia ma na celu rozszerzenie katalogu informacji podatkowych przesyłanych naczelnikom urzędów skarbowych przez organy rejestrujące pojazdy o rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie pojazdu oraz wartość pojazdu wskazaną w dokumencie potwierdzającym nabycie pojazdu. Nowelizacja wprowadza również otwarty katalog dokumentów potwierdzających nabycie pojazdu.

Jak twierdzi Ministerstwo Finansów, obecny zakres informacji jest niewystarczający dla organów podatkowych. Aktualnie organy rejestrujące nie gromadzą wyżej wymienionych danych na potrzeby rejestracji aut czy innych pojazdów. A co za tym idzie – nie trafiają do Centralnej Ewidencji Pojazdów, co z kolei oznacza, że nie mogą być przekazywane skarbówce. MF chce to zmienić.

Usprawnienie czynności sprawdzających. Podatnik nie będzie musiał się tłumaczyć

Projektowane zmiany mają na celu nie tylko udostępnienie skarbówce dodatkowych danych, ale również – przynajmniej w teorii – ułatwienie życia podatnikom. Obecnie podatnicy bywają wezwani do US w celu złożenia wyjaśnień i przedłożenia niezbędnych dokumentów potwierdzających własność pojazdu (np. umowy sprzedaży, umowy darowizny czy prawomocnego orzeczenia sądu rozstrzygającego o nabyciu własności). Chodzi o zbadanie, czy transakcja nabycia auta lub innego pojazdu skutkowała powstaniem zobowiązania podatkowego – czyli konieczności zapłaty podatku przez nowego właściciela pojazdu. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, odpowiednie dokumenty będą przekazywać skarbówce organy rejestrujące.

Dzięki nowym przepisom – jak twierdzi MF – mają również spaść koszty działania służb skarbowych. Dzięki temu, że skarbówka uzyska dodatkowe dane dotyczące rejestrowanych pojazdów, badanie podstaw opodatkowania będzie przebiegać sprawniej i szybciej, a przede wszystkim – bez udziału podatnika (chyba, że pojawią się dodatkowe wątpliwości).

Nie da się jednak nie zauważyć, że uprawnienia skarbówki są stale rozszerzane – i urzędnicy zyskują dostęp do coraz większej liczby danych. To z kolei może niepokoić podatników – zresztą nie bez przyczyny. Zaufanie do organów skarbowych jest w Polsce na stosunkowo niskim poziomie.