Skarbówka zyskała nowe uprawnienia w karaniu i kontrolowaniu przedsiębiorców. Jest się czego obawiać

Firma Dołącz do dyskusji (178)
Skarbówka zyskała nowe uprawnienia w karaniu i kontrolowaniu przedsiębiorców. Jest się czego obawiać

Polski Ład to dla przedsiębiorców nie tylko wyższe obciążenia czy nowe obowiązki. To również nowe uprawnienia skarbówki w karaniu firm i ich kontrolowaniu. Co zmieniło się w tej kwestii?

Nowe uprawnienia skarbówki w karaniu i kontrolowaniu firm

Do najważniejszych nowości należy z pewnością zaliczyć tymczasowe zajęcie ruchomości. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w toku prowadzonej kontroli mogą od 1 stycznia dokonywać tymczasowego zajęcia ruchomości przedsiębiorcy – na maksymalnie 96 godzin. Funkcjonariusz w takiej sytuacji wpisuje ruchomość (np. laptop, ale i samochód czy telefon) do protokołu, a właściciel rzeczy czasowo traci prawo do rozporządzania ruchomością. Zajęcie tego rodzaju będzie mogło mieć miejsce w sytuacji, gdy egzekucja dotyczy należności pieniężnych, organem egzekucyjnym jest naczelnik urzędu skarbowego, tytuły wykonawcze obejmujących egzekwowane należności pieniężne przekraczają łącznie 10 tys. zł oraz gdy zajęciu podlegają również ruchomości znajdujące się we władaniu innych osób.

Jeśli chodzi o nowe uprawnienia skarbówki w karaniu i kontrolowaniu firm, nowością jest również nabycie sprawdzające. Już teraz część specjalistów jest zdania, że to forma legalizacji prowokacji ze strony urzędników. Celem nabycia sprawdzającego ma być weryfikacja, czy przedsiębiorca wywiązuje się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej i wydaniu paragonu. Urzędnik dokona zakupu (towaru lub usługi), a dopiero później – po sprawdzeniu, czy przedsiębiorca wywiązał się z obowiązku – poinformuje o kontroli. Za wykryte nieprawidłowości urzędnik będzie mógł wystawić mandat karny za wykroczenie skarbowe. Może on wynosić maksymalnie pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Jeśli jednak sprawa trafi do sądu, a niedopełnienie obowiązków przez przedsiębiorcę zostanie zakwalifikowane jako przestępstwo skarbowe, maksymalna grzywna może wynieść 180 stawek dziennych.

Nie tylko nowe uprawnienia, ale również – nowe kary

To, co powinno zainteresować przedsiębiorców to fakt, że rozszerzono również katalog kar przewidzianych w Kodeksie karnym skarbowym. Po pierwsze – wprowadzono grzywnę w wysokości do 720 stawek dziennych za naruszenie obowiązków związanych ze sporządzeniem dokumentacji cen transferowych. Mowa m.in. o sytuacjach, w których przedsiębiorca nie sporządził lokalnej dokumentacji cen transferowych, informacji o cenach transferowych lub informacja ta okazała się niezgodna z lokalną dokumentacją albo stanem rzeczywistym. Jeśli z kolei przedsiębiorca sporządzi dokumentację po terminie, musi liczyć się z grzywną w wysokości do 240 stawek dziennych.

Do Kodeksu karnego skarbowego wprowadzono jeszcze jedną, dodatkową karę. Organy skarbowe mogą nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości do 720 stawek dziennych lub pozbawienia wolności, jeśli stwierdzą, że podatnik skłamał lub zataił prawdę w informacji przekazywanej przez wypłacającego należności do podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze. Co więcej – organy będą mogły nałożyć zarówno grzywnę jak i karę pozbawienia wolności łącznie.

Tym samym przedsiębiorcy powinni mieć świadomość, że skarbówka nie tylko otrzymała nowe uprawnienia, ale również – może nakładać nowe kary.