Od 1 lipca 2019 r. obowiązuje struktura JPK dla faktur VAT w wersji 2

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (171)
Od 1 lipca 2019 r. obowiązuje struktura JPK dla faktur VAT w wersji 2

Na stronie MF-KAS jest dostępna nowa struktura JPK dla faktur VAT w wersji 2 wraz z broszurą informacyjną, która mówi o wprowadzonych zmianach. Struktura JPK FA(2) będzie obowiązywać od 1 lipca 2019. Zostało już niewiele czasu.

Struktura JPK dla faktur VAT musi być przekazana na żądanie organu podatkowego przez wszystkich podatników, którzy prowadzą księgi podatkowe. Ponadto wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej. Do 30 czerwca 2018 r. obowiązek ten dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców. Rok po wprowadzeniu struktury dla wszystkich podatników doczekaliśmy się jej kolejnej wersji. Od 1 lipca 2019 (niemalże na powitanie lata) faktury wystawione przed tą datą będą raportowane według wersji struktury JPK_FA(2).

Jakie struktury JPK przesyłamy na żądanie i w jakim terminie ?

Na żądanie prześlemy 6 struktur:

  • JPK_KR (księgi rachunkowe),
  • JPK_WB (wyciąg bankowy),
  • JPK_MAG (magazyn),
  • JPK_FA (faktury VAT),
  • JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów),
  • JPK_EWP (ewidencja przychodów).

Co do zasady, termin przekazania pliku to 3 dni robocze od żądania organu podatkowego. Jeżeli nie możemy dostarczyć pliku w żądanym terminie z powodu np. dużej ilości danych albo nieobecności osoby odpowiedzialnej zwracamy się do organu podatkowego o wydłużenie terminu. W ten sposób unikniemy konsekwencji za niedostarczenie pliku we wskazanym terminie. Zdecydowanie lepiej nie uchylać się od przekazania pliku. Za nieuzasadnioną odmowę udostępniania struktury JPK otrzymamy karę porządkową do 2800 zł.

Co ważne, struktura JPK (FA) obejmuje wyłącznie faktury sprzedaży. Biorąc pod uwagę, jak wiele zmian serwują podatnikom ustawodawcy, aż dziw bierze, że struktura nie obejmuje jeszcze faktur zakupu.

Co zmienia się w strukturze JPK_FA (2) w porównaniu do wersji 1?

Najważniejsze zmiany dotyczą modyfikacji pola „OkresFAKorygowanej” z wymagalnego na opcjonalny.

Poza tym w  polu P_12 lista stawek uzupełniono o elementy „4” – stawka 4%, „np”-niepodlegające opodatkowaniu, „oo”-odwrotne obciążenie.

W polu RodzajFaktury z listy rozwijalnej usunięto oznaczenie „POZ-pozostałe”. Ponadto wprowadzono nową treść opisu do pola 3_B (adres nabywcy), 13_4 (suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią-procedura odwrotnego obciążenia),w polu 14_4 (kwota zero dla odwrotnego obciążenia), 13_5 (suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju), 14_5 (kwota zero dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju).