Jednolity Plik Kontrolny jednak okazał się przydatny – przynajmniej dla US. Fiskus wykrył fikcyjne faktury na kwotę 123 mln zł

Podatki Dołącz do dyskusji (324)
Jednolity Plik Kontrolny jednak okazał się przydatny – przynajmniej dla US. Fiskus wykrył fikcyjne faktury na kwotę 123 mln zł

Krajowa Administracja Skarbowa ogłosiła sukces. Wykryła fikcyjne faktury na kwotę 123 mln zł i zabezpieczyła 2,5 mln zł na koncie sprawcy.

Wyłudzenia skarbowe za żarówki

Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy wpadł na trop rzekomego obrotu elektroniką, głównie żarówkami LED. W wyniku kontroli przeprowadzonych w miejscach wskazanych jako siedziby podmiotów biorących udział w procederze, ustalono brak śladów prowadzenia działalności gospodarczej. Skontrolowano także podatnika korzystającego z tych faktur. Ustalono, że rozmiary jego działalności nie są tak duże, jak wskazywały na to zakwestionowane faktury. Sprawcom grożą teraz surowe kary, nawet 25 lat więzienia za fikcyjne faktury VAT.

Fikcyjne faktury wykryte dzięki JPK

Jednolity Plik Kontrolny, który od 1 stycznia 2018 r. jest obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców, ułatwia urzędnikom fiskusa dostęp do dokumentów księgowych. Plik JPK_VAT zawiera dane z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Musi być on co miesiąc podpisany elektronicznie i następnie wysłany do właściwego urzędu. Przedsiębiorca musi także gromadzić i na żądanie skarbówki okazać inne pliki JPK:

  1. księgi rachunkowe – JPK_KR
  2. wyciąg bankowy – JPK_WB
  3. magazyn – JPK_MAG
  4. ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
  5. faktury VAT – JPK_FA
  6. podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
  7. ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Przy okazji przypominamy, że 1 lipca 2019 r. wchodzi w życie nowa struktura JPK, którą należy pobrać ze strony Ministerstwa Finansów.

STIR umożliwia blokadę rachunku przez fiskusa

STIR, czyli System Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej, umożliwia stały monitoring kont przedsiębiorców. A w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego, Szef KAS może zablokować rachunek na 72 godziny. I właśnie z tej możliwości skorzystał w opisywanej sprawie. Co więcej, ustawa przewiduje możliwość przedłużenia blokady do 3 miesięcy. Jest to czas, który skarbówka musi przeznaczyć na dalszą kontrolę oraz postępowanie przygotowawcze. Z ustawy STIR korzystają również sami przedsiębiorcy, by weryfikować swoich kontrahentów, bowiem Ministerstwo Finansów udostępnia wykazy podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Dzięki temu przedsiębiorca może zmniejszyć ryzyko bycia nieświadomie wplątanym w karuzelę VAT-owską.

Walka z przestępcami podatkowymi

Rząd nie zamierza poprzestawać na uszczelnianiu systemu poprzez takie instrumenty jak JPK czy STIR. Prawdopodobnie następnym krokiem będzie jedna baza podatników VAT. Rząd uszczelnia system ze względu na niebagatelne znaczenie VAT dla budżetu państwa (175 mld zł dochodu w 2018 r. i przewidywane 180 mld zł w 2019 r.) oraz rosnące wydatki budżetowe (które trzeba przecież pokryć dochodami). KAS szacuje, że w opisywanej sprawie fikcyjne faktury uszczupliły budżet państwa o ponad 28 mln zł.