Niektórzy podatnicy mogą liczyć na zwrot podatku PIT już w ciągu 30 dni. Oczywiście pod pewnymi warunkami

Podatki Dołącz do dyskusji (9)
Niektórzy podatnicy mogą liczyć na zwrot podatku PIT już w ciągu 30 dni. Oczywiście pod pewnymi warunkami

Teoretycznie najszybszy zwrot podatku PIT może nastąpić w ciągu 45 dni – licząc od dnia następującego po dniu złożeniu deklaracji podatkowej za poprzedni rok. W praktyce jednak niektórzy mogą liczyć na szybszy zwrot podatku PIT.

Podatnicy mają czas od 15 lutego do 30 kwietnia na złożenie deklaracji podatkowej za poprzedni rok. Wyjątkiem są podatnicy, którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przy prowadzeniu działalności gospodarczej lub czerpią dochód z umowy najmu, dzierżawy czy innych umów o podobnym charakterze. W ich przypadku rozliczenie PIT musiało nastąpić do 1 marca.

Po rozliczeniu PIT u wielu osób powstaje nadpłata podatku. Dochodzi do niej w momencie, gdy kwota zaliczek na podatek dochodowy przewyższa kwotę, która fiskusowi faktycznie się należy. Najczęściej nadpłata podatku występuje u podatników, którzy korzystają z różnego rodzaju ulg i odliczeń.

Termin, jaki skarbówka ma na przesłanie pieniędzy, zależy głównie od tego, w jaki sposób podatnik złożył deklarację. Jeśli drogą elektroniczną – zwrot powinien zostać zrealizowany najpóźniej w ciągu 45 dni, licząc od dnia następującego po dniu złożeniu deklaracji. Jeśli jednak podatnik zdecydował się na rozliczenie PIT w sposób „tradycyjny”, czyli drogą papierową – skarbówka ma na zwrot podatku aż 90 dni.

Warto przy okazji pamiętać, że jest jeszcze jedna możliwość – gdy podatnik do 30 kwietnia nie złoży deklaracji (ani nie zatwierdzi jej drogą elektroniczną, ani nie złoży jej papierowo). Wtedy deklaracja w systemie Twój e-PIT zostaje złożona automatycznie. Podatnik pozbawia się jednak w ten sposób prawa np. do wprowadzenia ulg, poprawy ulgi na dziecko (jeśli jest taka konieczność) czy do korekty ewentualnych błędów. Z tego względu lepszym rozwiązaniem jest zapoznanie się z deklaracją przygotowaną przez skarbówkę lub – własnoręczne złożenie PIT w sposób tradycyjny.

Szybszy zwrot podatku PIT – możliwy nawet w ciągu miesiąca

Niektórzy podatnicy mogą jednak liczyć na szybszy zwrot podatku PIT. Mowa o rodzinach wielodzietnych, które posiadają Kartę Dużej Rodziny (i w deklaracji zaznaczą, że ją posiadają). Dodatkowym warunkiem jest złożenie deklaracji przez system Twój e-PIT (teraz usługa jest dostępna w ramach e-Urzędu Skarbowego). Oprócz tego należy pamiętać o zaznaczeniu odpowiedniego pola w deklaracji („Karta Dużej Rodziny„). W innym wypadku urzędnicy nie przyspieszą zwrotu podatku, dlatego warto o tym pamiętać.