Część podatników musi rozliczyć swój PIT jak najszybciej. Mają na to czas tylko do 1 marca

Podatki Dołącz do dyskusji (6)
Część podatników musi rozliczyć swój PIT jak najszybciej. Mają na to czas tylko do 1 marca

Większość podatników na złożenie PIT-u ma czas do 15 kwietnia. Coraz więcej z nich decyduje się też na skorzystanie z Twój e-PIT (usługa została teraz przeniesiona do e-Urzędu Skarbowego). Jest jednak grupa podatników, która ma na rozliczenie PIT mniej czasu – i musi to zrobić do 1 marca.

Rozliczenie PIT tylko do 1 marca. Dotyczy to tylko PIT-28

Dla podatników, którzy w 2020 r. jako formę opodatkowania wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, rozliczenie PIT można wykonać tylko do 1 marca. Dotyczy to osób, które ryczałt wybrały przy prowadzeniu działalności gospodarczej czy osób, które dochody czerpią z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy czy innych umów o podobnym charakterze. Ponadto PIT-28 muszą też rozliczyć do 1 marca osoby, które czerpią dochody ze sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Warto jednocześnie pamiętać, że do składanego PIT-28 konieczne może być dołączenie dodatkowego formularza. Dotyczy to m.in. wspólników spółki cywilnej lub jawnej (PIT-28/B) oraz osób, które korzystają z poszczególnych ulg. Dla ulgi na internet oraz ulgi rehabilitacyjnej będzie to formularz PIT/O, dla osób korzystających z ulg mieszkaniowych na prawach nabytych – PIT/D, z ulgi na złe długi – PIT/WZR, natomiast dla tych, którzy skorzystają z ulgi odsetkowej na prawach nabytych w pierwszym roku rozliczenia – formularz PIT-2K.

Rozliczenie PIT do 1 marca – podatnik musi zatwierdzić deklarację, system nie zaakceptuje jej automatycznie

Podatnicy, których obowiązuje rozliczenie PIT-28 do 1 marca muszą mieć też na uwadze, że w ich przypadku usługa Twój e-PIT nie zadziała tak samo jak w przypadku podatników z PIT-37. Jeśli bowiem podatnicy rozliczający się PIT-37 nie zatwierdzą deklaracji w systemie do 15 kwietnia, system ostatecznie zrobi to za nich (a podatnicy co najwyżej stracą możliwość poprawienia ewentualnych błędów czy dodania ulg). Tymczasem w przypadku osób z PIT-28 system nie zatwierdzi deklaracji, nawet jeśli podatnik nie rozliczy się wcześniej. Tym samym deklaracja będzie uznana za niezłożoną.

Oczywiście podatnicy z PIT-28 nie muszą rozliczać się elektronicznie przez Twój e-PIT. Mogą to zrobić także drogą tradycyjną, czyli złożyć PIT w formie papierowej. Jest to jednak mniej opłacalna opcja. W takim przypadku na ewentualny zwrot nadpłaty podatku (jeśli taka nadpłata się pojawi) będą musieli czekać do 3 miesięcy. Przy rozliczeniu elektronicznym termin zwrotu wynosi maksymalnie 45 dni.