Tabliczka z numerem domu kosztuje niewiele, a może uratować życie. Za jej brak grozi kara

Nieruchomości Prawo Dołącz do dyskusji
Tabliczka z numerem domu kosztuje niewiele, a może uratować życie. Za jej brak grozi kara

Zawał, bójka, pożar – karetka, policja lub straż bardzo łatwo mogą zgubić drogę, szczególnie gdy interweniują nocą. Sprawy nie ułatwia fakt, gdy budynek, którego dotyczy wezwanie, nie jest odpowiednio oznakowany. Za takie niedopatrzenie grozi kara.

Tradycyjna tabliczka z numerem domu, bo technologia nie jest nieomylna

Kiedyś tabliczka z numerem domu, nazwą ulicy i miasta zamieszczona na domu lub płocie była jedynym drogowskazem – poza sugestiami sąsiadów – wskazującym drogę do danego miejsca. Dziś mamy GPS, który wprawdzie ułatwia orientację, ale nie zawsze jego wskazania są  wiarygodne. Stąd też numer na ścianie budynku, jako tradycyjna forma oznaczenia nieruchomości, ciągle pozostaje kluczowy dla bezpieczeństwa.

Jaki jest nasz obowiązek w tej sytuacji? Najważniejsze to zamieścić numer domu na budynku. Tabliczkę z numerem porządkowym należy umieścić w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu. Trzeba to zrobić w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru. W razie pilnej potrzeby tabliczka ułatwi orientację zespołom ratownictwa medycznego, straży pożarnej i policji, a na co dzień także… listonoszom. Po nowelizacji z 2023 roku przepis mówiący o numeracji domów został uwzględniony w art. 47b prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Brak tabliczki z numerem domu – jakie mogą być konsekwencje prawne?

Bez względu na to, czy jest to nowy budynek, czy stary, położony głęboko na ogrodzonej działce, czy bezpośrednio przy ulicy, każdy jest objęty takim samym prawem. Przepis regulujący tę kwestię od dawna informował, że właściciel, administrator, dozorca lub użytkownik nieruchomości, który nie dopełni obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu lub utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.

Osoba, która nie dopełniła obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, podlegała tej samej karze. Podlegała, ponieważ po niedawnej zmianie przepisów ten zapis uchylono. To oznacza, że nie nalicza się już kary za brak oświetlenia numeru domu. Dodatkowo posłowie zdecydowali, że to, jakie informacje – oprócz numeru porządkowego – znajdą się na tabliczce z numerem domu, będzie zależało od rady gminy. Może ona zobowiązać lokalnych właścicieli do umieszczenia na tabliczce konkretnych informacji poprzez wprowadzenie regulacji w drodze uchwały. Tego, jaki ma być kształt tabliczki czy materiał, z którego ją wykonano, nie unormowano odgórnie. Te kwestie również pozostawiono w gestii rady gminy.