Dodatkowe pieniądze dla mikrofirm z tarczy finansowej. Można otrzymać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (225)
Dodatkowe pieniądze dla mikrofirm z tarczy finansowej. Można otrzymać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych

Celem tarczy finansowej ma być przede wszystkim udostępnienie przedsiębiorcom finansowania na preferencyjnych warunkach i przekazanie rekompensat finansowych. Kto może skorzystać ze wsparcia, jakie warunki musi spełnić i na co właściwie może liczyć?

Tarcza finansowa PFR dla mikrofirm

Ze wsparcia mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, którzy zatrudniają co najmniej jednego pracownika (jednak nie więcej niż dziewięciu). Dodatkowo ich roczny obrót lub suma bilansowa nie może przekraczać kwoty 2 mln euro. Dodatkowo muszą odnotować spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami funkcjonowania gospodarki na skutek epidemii koronawirusa.

Wobec mikrofirm, które chcą ubiegać się o wsparcie z PFR, nie może być również otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. Beneficjent rzeczywisty musi również posiadać rezydencję podatkową na terenie RP. Oprócz tego musiał rozliczać podatki za ostatnie 2 lata obrotowe na jej terytorium.

Tarcza finansowa PFR: na jakie wsparcie mogą liczyć mikroprzedsiębiorcy?

Mikroprzedsiębiorcy w ramach tarczy finansowej mogą starać się o subwencję finansową. Wysokość subwencji jest uzależniona od liczby zatrudnionych i skali spadku przychodów mikrofirmy. W poniższej tabeli określono maksymalne kwoty subwencji dla mikrofirm.

źródło: przewodnik antykryzysowy PFR

Subwencja finansowa z PFR a zwrot

Mikroprzedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że jeśli przestaną prowadzić działalność gospodarczą w trakcie 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji, to będą musieli zwrócić przyznaną pomoc w całości. Jeśli jednak mikroprzedsiębiorca utrzyma prowadzenie działalności przez ten czas, bezwarunkowo będzie musiał zwrócić tylko 25 proc. subwencji. To, czy będzie musiał zwrócić więcej, jest natomiast uzależnione od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy kalendarzowych od dnia wypłaty subwencji w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. lub wobec analogicznego okresu poprzedniego roku. Jeśli mikroprzedsiębiorca utrzyma zatrudnienie na poziomie co najmniej 100 proc. – nie musi zwracać nic ponad wspomniane 25 proc. kwoty subwencji. Z kolei jeśli na poziomie od 50 do 100 proc., to musi dodatkowo zwrócić od 0 do 50 proc. subwencji w zależności od skali redukcji zatrudnienia. Jeśli na niższym niż 50 proc. – to musi dodatkowo zwrócić 50 proc. subwencji.

To, ile ostatecznie przedsiębiorca będzie musiał zwrócić, można obliczyć posługując się poniższym wzorem:

źródło: przewodnik antykryzysowy PFR

W najlepszym wypadku przedsiębiorca może zatem zachować aż 75 proc. subwencji. Warunkiem jest utrzymanie średniego zatrudnienia na poziomie co najmniej 100 proc.).

Na zwrot określonej części subwencji finansowej przedsiębiorca będzie mieć 24 miesiące. Początek spłaty rozpoczyna się w 13. miesiącu kalendarzowym, licząc od pierwszego pełnego miesiąca po udzieleniu subwencji.

Tarcza finansowa PFR wydaje się zatem oferować znacznie korzystniejsze rozwiązania niż tarcza antykryzysowa – i tym samym może okazać się znacznie skuteczniejsza. Rządzący chcą uruchomić subwencje dla przedsiębiorców z PFR jeszcze pod koniec kwietnia.