Rząd podejmuje nowe działania w walce o miejsca pracy. Tarcza finansowa to ogromny zastrzyk gotówki dla firm

Państwo Podatki Praca Dołącz do dyskusji (177)
Rząd podejmuje nowe działania w walce o miejsca pracy. Tarcza finansowa to ogromny zastrzyk gotówki dla firm

Tarcza finansowa i dodatkowe 100 miliardów złotych na ochronę miejsc pracy to nowe pomysły rządu, które mają uratować polską gospodarkę.

Na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kolejne rozwiązania mające na celu ochronę miejsc pracy. Mają przeciwdziałać pogłębieniu kryzysu gospodarczego i uchronić przed ogromnym skokiem bezrobocia. Start tarczy finansowej zapowiedziano na kwiecień ale rozpoczęcie wypłat zależy od notyfikacji programu przez Komisję Europejską. Premier ma nadzieję, że w ciągu jednego kwartału kryzys zacznie się zmniejszać. Do polskich firm ma trafić 100 miliardów złotych, w tym 25 miliardów dla mikrofirm, 50 miliardów dla małych i średnich firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników oraz 25 miliardów dla dużych firm. Aż 60 miliardów zostanie przyznanych w formie subwencji bezzwrotnych.

Tarcza finansowa – mikrofirmy

Zgodnie z założeniami pomoc będą wypłacały banki. Umożliwi to przyspieszenie procedur i zapobiegnie zatorom płatniczym, które mogłyby spowodować utratę płynności i zwolnienia pracowników. Z pomocy będą mogły skorzystać firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników (bez samozatrudnionych), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro. Uprawnione do skorzystania z pomocy będą firmy, które w dowolnym miesiącu po lutym 2020 r. miały przychody mniejsze o 25 % w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca 2019 roku. Kolejnym warunkiem jest to, że przedsiębiorstwo zostało objęte zakazem działalności z powodu restrykcji sanitarnych. Mikrofirmy będą mogły otrzymać do 324 000 zł, w zależności od wielkości przychodu i liczby zatrudnionych.

Subwencja może być w 75 % bezzwrotna ale firma musi spełnić dwa warunki. 25 % subwencji jest bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności przez kolejne 12 miesięcy. Dodatkowe 50 %, gdy firma utrzyma średnie zatrudnienie przez 12 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca zwolni pracowników, to część bezzwrotna będzie odpowiednio pomniejszana. Ma to w założeniu skłonić przedsiębiorców do utrzymania miejsc pracy. Subwencja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a zwłaszcza na wynagrodzenia pracowników. Maksymalnie 25 % otrzymanej kwoty można przeznaczyć na spłatę kredytów. Subwencję można otrzymać korzystając z bankowości elektronicznej wybranych banków.

Tarcza finansowa – małe i średnie przedsiębiorstwa

Zgodnie z założeniami firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników mają otrzymać łącznie 50 miliardów wsparcia. Obrót firmy nie może przekroczyć 50 milionów euro rocznie lub suma bilansowa nie może przekroczyć 43 milionów euro. Podobnie jak w przypadku mikrofirm, przedsiębiorstwo musi zanotować 25 % spadek przychodów. Subwencja będzie do zwrotu po 3 latach. Kwota subwencji wynosi 4 %, 6 % lub 8 % sprzedaży rocznej, w zależności od wielkości spadku przychodów. Maksymalnie firma może otrzymać 3,5 miliona złotych. Podobnie jak w przypadku mikrofirmy, 75 % subwencji może być bezzwrotne po spełnieniu dwóch warunków. Pierwsze 37,5 % zależy od poniesionej przez przedsiębiorcę straty na sprzedaży. Kolejne 37,5 % może być umorzone w przypadku utrzymania średniego zatrudnienia przez kolejne 12 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca zwolni pracowników, część bezzwrotna ulegnie zmniejszeniu.

Tarcza finansowa – duże firmy

Firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników również będą mogły skorzystać ze wsparcia po spełnieniu kilku warunków. Muszą wykazać, że prowadziły działalność na dzień 31 grudnia 2019 roku, nie zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na dzień 29 lutego 2020 lub na dzień udzielenia finansowania. Kolejnym warunkiem jest posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firmy rezydencji podatkowej w Polsce oraz, że w ciągu dwóch ostatnich lat obrotowych rozliczały podatki na terenie Polski. Pomocy dla dużych firm udzieli Polski Fundusz Rozwoju.

Firmy będą mogły skorzystać z 3 form pomocy. Może być to finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek i obligacji na okres 2 lat w kwocie do jednego miliarda złotych. Kolejną formą ma być finansowanie preferencyjne, w ramach którego firma otrzyma do 750 milionów złotych preferencyjnych pożyczek na okres 3 lat, pod warunkiem utrzymania zatrudnienia. Ostatnią formą pomocy jest finansowanie inwestycyjne w postaci objęcia instrumentów kapitałowych (akcji lub udziałów) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej w kwocie do 1 miliarda złotych.