Twoje stanowisko może podlegać ochronie pracy

Praca dołącz do dyskusji 24.03.2015
Twoje stanowisko może podlegać ochronie pracy

Udostępnij

Maciej Lewczuk

Ochrona pracy obejmuje kilka sytuacji, w których pracodawca nie może zwolnić pracownika, a jeśli to zrobi, można walczyć o ponowne zatrudnienie lub zadośćuczynienie.

Sytuacji, w których pracodawca nie może zwolnić pracownika, jest kilka, ale dotyczą one tylko i wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Kodeks pracy zapewnia ochronę pracownika tylko w pewnych, specyficznych sytuacjach. Wśród nich są między innymi takie, gdy osoby są już w wieku przedemerytalnym (do 4 lat przed uzyskaniem świadczeń emerytalnych).

Ochronie podlegają także pracownicy, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność w pracy – znajdują się na zwolnieniu lekarskim, mają przyznany urlop wypoczynkowy, na żądanie lub opiekuńczy. Nie podlegają ochronie osoby, które na zwolnieniu lekarskim są dłużej niż 3 miesiące.

Nie można zwolnić osób odbywających służbę wojskową, a także członków związków zawodowych, społeczni inspektorowie pracy, radni, posłowie i senatorowie.

Szczególnej ochronie podlegają kobiety ciężarne pracujące na etacie lub przebywające na urlopie macierzyńskim. Ochronie nie podlegają po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Nie można zwolnić osób przebywających na urlopie wychowawczym.

W przypadku, gdy osoba podlegająca ochronie zostanie zwolniona lub przymuszona do zwolnienia się z pracy, może odwołać się od takiej decyzji do sądu. Jeśli macie tego typu problemy, lub dotknęły one kogoś z najbliższych, to możecie zgłosić się do naszych prawników, którzy są dostępni stale pod adresem kontakt@bezprawnik.pl, chętnie Wam pomogą.

Zdjęcia pochodzą z shutterstock.com